مسایل سیاسی روز

 بیانیهٔ پایانی بیست‌ودومین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری

«همبستگی با کوبا و همهٔ ملت‌های مبارز جهان. ما در اتحاد با یکدیگر ‏در مبارزهٔ ضدامپریالیستی قوی‌تر هستیم؛ همراه با جنبش‌های اجتماعی و مردمی، در ‏برابر سرمایه‌داری و سیاست‌هایش، تهدید فاشیسم و جنگ؛ در دفاع از صلح، ‏محیط‌زیست، حقوق کارگران، همبستگی، و سوسیالیسم.‏»

همهٔ ۱۴۵ نمایندهٔ ۷۸ حزب کمونیست و کارگری از ۶۰ کشور جهان حاضر در این بیست‌ودومین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری که از ۲۷ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ ‏[۵ تا ۷ آبان ۱۴۰۱] ‏در هاوانا، کوبا، برگزار شد، در مورد وضعیت خطرناکی که جامعهٔ بشری در آن قرار دارد هشدار می‌دهند.

سلطهٔ کنونی امپریالیسم نظم بین‌المللی ناعادلانه و ناپایداری را [به جامعهٔ بشری] تحمیل می‌کند، استثمار را شدیدتر می‌کند، وضعیت طبقهٔ کارگر و ملت‌ها را بدتر می‌کند، باعث درگیری‌ها، خصومت‌ها، و جنگ‌های فزاینده می‌شود، و مانع حل مشکلات جهانی مانند همه‌گیری کووید-۱۹ می‌شود که کشورهای سوسیالیستی از لحاظ تاریخی، و به‌ویژه کوبای امروز، با نظام بهداشت عمومی دولتی و توسعهٔ علمی خود، مقابلهٔ مؤثری با آنها کرده‌اند. در اینجاست که برتری سوسیالیسم آشکار می‌شود. ما کمونیست‌ها از نظم جهانی نوینی دفاع می‌کنیم که بر پایهٔ لغو استثمار انسان از انسان، نفع متقابل در روابط میان دولت‌ها و ملت‌ها، صلح، توسعهٔ پایدار برای تأمین نیازهای اجتماعی، عدالت اجتماعی، و همبستگی استوار است.

در نتیجهٔ تهاجم فزایندهٔ امپریالیسم و بازچینی ژئوپلیتیک در حال انجام، با تشدید دوبارهٔ مسابقهٔ تسلیحاتی، تقویت و گسترش ناتو، ظهور اتحادهای نظامی جدید، تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی مانند تنش در اوکراین، سر بلند کردن مجدد فاشیسم در نقاط متعدد جهان، و “جنگ سرد” و تهدید درگیری هسته‌یی مواجه هستیم که باید در برابر آن بایستیم.

ما این امر را تقبیح می‌کنیم که ماهیت درندهٔ سرمایه‌داری به افزایش نابرابری، قطبی شدن ثروت، محرومیت، و جریان‌های مهاجرتی منجر می‌شود. [این نظام] سبب تشدید بحران غذایی و وخیم‌تر شدن بحران زیست‌محیطی شده است، به طوری که به‌سرعت داریم به نقطهٔ “بی‌بازگشت” نزدیک می‌شویم. نظام سیاسی بورژوایی، که از منافع انحصارها و شرکت‌های بزرگ حفاظت می‌کند، بحران ساختاری سرمایه‌داری را به‌نفع خود مدیریت می‌کند، و تلاش می‌کند که نارضایتی اجتماعی فزایندهٔ کارگران و ملت‌ها را با اعمال فشار و خشونت کنترل کند.

افول تدریجی قدرت ایالات متحد آمریکا و متحدانش، در نتیجهٔ بحران‌های داخلی آن و در برابر رقیبانش، سبب شده است که برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز بی‌محابا و توسل به سیاست‌های تهدیدآمیز محاصرهٔ اقتصادی، فشارهای غیرقانونی، مداخله‌های نظامی، و دخالت در امور داخلی کشورها تشدید شود. امپریالیسم زرادخانهٔ گسترده‌ای از عملیات خرابکارانه را در قالب جنگ‌افزارهای نامتعارف، به‌ویژه فعالیت‌های رسانه‌یی، به صورت ابزارهای بی‌ثبات‌کننده، برای ایجاد اختلال در کار دولت‌هایی که خود را با منافع امپریالیسم همسو نمی‌کنند، به کار می‌گیرد.

نبرد طبقهٔ کارگر جهان با نظام استثماری سرمایه‌داری پیش از هر چیز مستلزم اتحاد جنبش کمونیستی و کارگری با جنبش‌های اجتماعی و مردمی، دهقانی، و بومی است تا از این راه، مبارزهٔ طبقاتی با نقشه‌های بورژوایی و امپریالیستی، و تلاش برای ساختن دنیایی برخوردار از صلح، عدالت، و برابری اجتماعی تقویت شود.

در برابر تلاش‌های امپریالیسم برای مهار کردن مبارزهٔ کارگران و ملت‌ها و تضعیف وحدت و همبستگی نیروهای ضدّامپریالیستی و انقلابی، حزب‌های کمونیست و کارگری شرکت‌کننده در بیست‌ودومین نشست بین‌المللی این حزب‌ها در هاوانا، بر سر این موضوع‌ها توافق دارند:

تلاش مشترک برای تقویت مبارزه با امپریالیسم و کمک به دگرگون کردن نظم بین‌المللی ناعادلانه و غیردموکراتیک کنونی، که در آن منافع سرمایه‌داری حاکم است، برای ایجاد نظم بین‌المللی [نوینی] مبتنی بر صلح، توسعهٔ پایدار، عدالت اجتماعی، و همبستگی، و هموار کردن راه برای ساختن جامعهٔ سوسیالیستی.

مطالبهٔ احترام به اصول تعیین سرنوشت ملت‌ها، استقلال، برابری حاکمیتی، و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر، و همچنین رعایت حق پذیرفته‌شدهٔ ملت‌ها برای برخورداری از صلح و انتخاب مسیر توسعهٔ خود.

مخالفت قاطع با جنگ‌های امپریالیستی، تهدید به استفاده از زور، و استفاده از زور در روابط بین‌المللی، در کنار ترویج پیکار در راه [تحقق و حفظ] صلح. تقویت فعالیت و همبستگی بین‌المللی در دفاع از منافع مشترک ملت‌ها در برابر طبقات بورژوا.

بسیج توده‌ها برای محکوم کردن و مخالفت کردن با مسابقهٔ تسلیحاتی و کاهش چشمگیر بودجهٔ خدمات اجتماعی بر اثر این مسابقهٔ تسلیحاتی، وجود سلاح‌های هسته‌یی و مدرن‌سازی آنها، و پایگاه‌های نظامی خارجی؛ علیه ناتو و نقشهٔ آن برای گسترش و تبدیل شدن به یک سازمان نظامی جهانی.

مبارزه با ظهور مجدد نیروهای ضدّکمونیست، ارتجاعی، ملی‌گرای افراطی، و فاشیست در نقاط گوناگون جهان، که خشونت، بیگانه‌هراسی، نژادگرایی، و تعصب و نارواداری سیاسی، ایدئولوژیک، اجتماعی، قومی، مذهبی، و جنسیتی را تشدید می‌کند و به درگیری‌های قومی-ملی دامن می‌زند.

تقویت همبستگی با ملت‌هایی که در برابر دخالت‌ها و تجاوزهای امپریالیسم مقاومت می‌کنند و در برابر سیاست محاصره‌ها، تحریم‌ها، و فشارهای یکجانبه و برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز، که ابزار فشار و باج‌گیری علیه دولت‌ها و ملت‌ها هستند، می‌ایستند.

دفاع از مارکسیسم و لنینیسم و ترویج آن برای مقابله با هجوم ایدئولوژیک، فرهنگی، و نمادین امپریالیسم که هدف آن توجیه کردن بی‌عدالتی‌های نظام سرمایه‌داری، ناشایست نشان دادن سوسیالیسم و کمونیسم، و تخریب یا از بین بردن هویت فرهنگی ملت‌های ما است.

تشدید مبارزه به‌سود تحقق همهٔ آرمان‌های عادلانه و رهایی‌بخش ملت‌ها و افزایش همبستگی با کارگران، دهقانان، مردم بومی، و سازمان‌های جوانان و زنان، در دفاع از حقوق خود و علیه سرمایه‌داری. حمایت از پناهندگان و قربانیان جنگ‌ها.

طرد پیگیر و مبارزهٔ فزاینده با الگوی توسعهٔ مبتنی بر سود سرمایه‌داری که محیط‌زیست را نابود می‌کند و بقای زیست‌بوم‌ها و انسان را به خطر می‌اندازد.  پیروی از برنامهٔ عمل تصویب شده در بیست‌ودومین نشست برای تقویت وحدت جنبش بین‌المللی کمونیستی و کارگری، و اتحاد با جنبش‌های اجتماعی و مردمی، علیه سلطهٔ امپریالیستی، با هدف شدت بخشیدن به مبارزه در دفاع از منافع کارگران و ملت‌ها، برای پیشبرد دگرگونی‌های انقلابی به‌منظور سرنگون کردن سرمایه‌داری و ساختن سوسیالیسم.

با تلاش هماهنگ پیشاهنگ طبقهٔ کارگر، همراه با سازمان‌ها، نیروها، و جنبش‌های اجتماعی، مردمی، و دموکراتیک و مدافعان تحقق حقوق زنان، قادر خواهیم بود سرمایه‌داری را که نظام جهانی غالب، مخرب، و بی‌آینده‌ای است شکست دهیم و تحول انقلابی واقعی را محقق کنیم.

ما از حزب کمونیست کوبا و دولت انقلابی و مردم آن کشور به‌خاطر کمک به سازمان‌دهی این بیست‌ودومین نشست بین‌المللی حزب‌های کمونیست و کارگری و استقبال گرم آنها از شرکت‌کنندگان تشکر می‌کنیم.

ما بار دیگر بر همبستگی خود با آرمان عادلانهٔ مردم کوبا و مبارزهٔ آنها برای لغو فوری و بی‌قیدوشرط محاصرهٔ اقتصادی و تجاری و مالی ناعادلانه، جنایتکارانه، و شدیدتر شده، که بیش از 60 سال است با آن مواجه‌اند، تأکید می‌کنیم و از آن حمایت می‌کنیم. ما خواستار آنیم که دولت آمریکا کوبا را از فهرست ساختگی حامیان دولتی تروریسم حذف کند.

ما به میراث رهبر تاریخی انقلاب کوبا، فیدل کاسترو روز، که همراه با آموزه‌های ژنرال ارتش رائول کاسترو روز و نسل بعدی رهبران به پیشاهنگی میگل دیاز-کانل برمودز، دبیر اول کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست و رئیس‌جمهور کوبا، الهام‌بخش همیشگی مبارزهٔ ملت‌ها برای رهایی واقعی و قطعی آنها [از سرمایه‌داری و حرکت] به‌سوی ساختن جامعه‌ای سوسیالیستی، مستقل، و همبسته است، ادای احترام می‌کنیم.

متحد در مبارزه با امپریالیسم و سرمایه‌داری!

زنده باد سوسیالیسم!

 هاوانا، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۲ [۷ آبان ۱۴۰۱] 

 

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۶۹، ۳۰ آبان ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا