مسایل سیاسی روز

شکست شعار «ما عقب نشینی نمی کنیم!»

هنوز چند روزی از مدعیات رهبر رژیم در مورد اینکه: ”معترضان بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام اسیب برسانند“ نگذشته است که حکومت جمهوری اسلامی هراسناک از ادامۀ اعتراض های مردمی و فراخوان برای اعتصاب عمومی در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر از زبان محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی،‌ انحلال ”گشت ارشاد“ را اعلام کرد. جعفری در پاسخ  به سوال یکی از حاضران که پرسید ”چرا گشت ارشاد تعطیل شد“، از جمله گفت: “گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تأسیس شد از همانجا نیز تعطیل شد.“

منتظری تأکید کرد که ”البته قوه قضائیه نظارت های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.“

اطلاع در مورد “تعطیلی گشت ارشاد” را باید مانوری حساب شده در مقابل آتش خشم توده ها و در راستای بزک کردن دیدگاه واپسگرایانۀ  “اسلام سیاسی” در رابطه با زنان دانست که تغییری در ماهیت و عملکرد دیکتاتوری حاکم نخواهد داد.

رژیم در مقابل اعتراض های گستردۀ مردمی و خصوصاً زنان دلیر میهن ما در هفته های اخیر است که پس از قتل مهسا امینی در اعتراض به سیاست های زن ستیزانه رژیم به خیابان ها آمدند.

منتظری ضمن تأکید که رژیم در مورد مسأله حجاب که یکی از مسایل اصولی و کلیدی برای رژِیم است کوتاه نخواهد آمد روز پنجشنبه ۱۰ آذر ماه گفت: ”مجلس و شورای عالی انقلاب اسلامی در حال کار و مطالعه روی مساله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم سازی‌ها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.“

از هر زاویه که به این اظهار نظر منتظری نگاه کرد و حتی اگر آنرا مانور حکومتیان برای خاموش کردن شعله های خشم مردم و خصوصاً زنان حاضر در میدان مبارزه ارزیابی کرد ”انحلال گشت ارشاد“ یک پیروزی برای جنبش مردمی است،و بر این حقیقت تأکید می کند که با مبارزۀ پیگیر و سازمان یافته می توان دیکتاتوری حاکم را به عقب نشینی وادار کرد. حکومت کنونی همانند رژِیم شاه در دوران اوج گیری جنبش انقلابی در سال های ۵۶ و ۵۷   که حکومت با پیدا شدن شکاف های جدی در صفوفش و درمانده از خاموش کردن جنبش اعتراضی توده ها حاضر است برای حفظ خود به جنبش امتیاز بدهد و این شکاف ها و امتیاز دادن ها جنبش را نیرومند و  مردم را به ادامه ی مبارزه امیدوارتر و مصمم تر می کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۰، ۱۴ آذز ۱۴۰۱

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا