آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۶ منتشر شد!

مبارزه زحمتکشان:از حق تشکل‌یابی و حقوق صنفی گرفته تا تدارک اعتصاب‌های کارگری!

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۶

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا