اعلامیه هامسایل سیاسی روز

اعتصاب کارکنان صنعت ملی نفت، نماد رویارویی زحمتکشان با دیکتاتوری حاکم – حزب توده ایران از خواسته‌های کارگران و کارکنان صنایع نفت حمایت می‌کند

برپایه گزارش‌های منتشره، شمار بزرگی از کارگران، تکنیسین‌ها و کارمندان رسمی بخش‌های مختلف صنایع نفت و گاز در برخی مناطق نفت‌خیز تجمع کرده و دست به اعتصاب زدند. کارکنان صنایع نفت و گاز خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هستند. به‌علاوه افزایش مزد و پاداش سنوات بازنشستگی و بهبود شرایط کاری از دیگر مطالبه‌های آنان است.

اعتصاب کارکنان رسمی صنعت ملی نفت در اوضاع حساس کنونی می تواند از اهمیت و اثرگذاری جدی بر تحولات سیاسی برخوردار باشد. این تجمع‌های اعتراضی در چند منطقه نفت‌خیز مانند عسلویه، ماهشهر، گچساران، جزیره خارک، منطقه عملیاتی تنگ بیجار و اهواز نشانه‌ای از آگاهی طبقاتی و هوشیاری طبقه کارگر و زحمتکشان و همچنین مبارزۀ خستگی‌ناپذیر آنها برای تحقق مطالبه‌های صنفی – رفاهی با خصلت سیاسی است.

اعتصاب و اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت با وجود طرح خواسته‌های صنفی و رفاهی دارای ماهیت سیاسی‌است و می‌توان تاکید کرد این اعتصاب درخور تحسین نماد روشنی از ادامۀ پیکار کارگران و زحمتکشان علیه ادامه سیاست های مخرب نو لیبرالی و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است. در مقطع زمانی که حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد با تشدید  سرکوب، به راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و صدور و اجرای احکام عدام شعله‌های خیزش مردمی را خاموش سازد، حرکت اعتصابی کارگران و کارکنان رسمی صنعت نفت نشان روشنی از ادامۀ مبارزه با دیکتاتوری حاکم است.

تجمع و اعتصاب کارگران، تکنسین ها و کارمندان رسمی را باید در امتداد جنبش اعتراضی سراسری مردم میهن مان قلمداد کرد. این اعتصاب را می‌توان در راستای تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری ارزیابی کرده و مورد پشتیبانی قرارداد. علاوه براین باید حمایت کارگران و زحمتکشان فکری و یدی در دیگر رشته‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی را در همبستگی بااین اقدام نفتگران جلب کرد. به‌این ترتیب زمینه‌های گسترش اعتراض و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و امکان پیوند زدن آن با جنبش سراسری اعتراضی مردم فراهم ساخت.

حزب توده ایران – حزب طبقه کارگر ایران از مبارزه کارکنان رسمی صنعت نفت و همه کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور قاطعانه حمایت کرده و همدوش آنان دراین پیکار سرنوشت‌ساز حضور داشته و همه امکانات خودرا برای تقویت این جنبش اعتصابی و تامین منافع زحمتکشان در چارچوب درهم‌شکستن دیکتاتوری حاکم به‌کار می‌گیرد.

درود پرشور بر کارگران و کارکنان صنعت ملی نفت ایران!

پیروزباد مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان در راه تحقق مطالبات صنفی و طبقاتی و برضد دیکتاتوری حاکم!

پیش به‌سوی تدارک و سازماندهی اعتصاب‌های کارگری و اعتصاب عمومی!

حزب توده ایران

۲۶ آذرماه ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا