آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۷ منتشر شد!

تأملی بر اهمیت گسترش مبارزه کارگران و زحمتکشان

چرا پیوند دادن خواسته‌های عام دمکراتیک با مطالبه‌های معیشتی- صنفی یک ضرورت است؟

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۷ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا