مسایل سیاسی روز

پیام همبستگی حزب کمونیست پرتغال به کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

لیسبون، ۲ ژانویه ۲۰۲۳ [۱۲ دی ۱۴۰۱]

رفقای عزیز،

همان‌طور که در فرصت‌های دیگر نیز اعلام کرده‌ایم، ما رخدادهای اخیر در ایران را- شامل اقدامات سرکوبگرانه علیه کسانی که واقعاً برای تحقق حقوق خود تظاهرات می‌کنند- و همچنین عملیات جاری را که با استفادهٔ ابزاری از مشکلات واقعی مردم در پی تشدید دخالت امپریالیسم، ایجاد بی‌ثباتی، و تجاوز علیه کشور شماست، با نگرانی دنبال می‌کنیم.

مانند موضع‌گیری‌های مشابه حزب ما در برهه‌های گذشته، اکنون نیز همبستگی خود را با مبارزهٔ کارگران و مردم ایران، و به‌ویژه با کمونیست‌های ایرانی اعلام می‌کنیم که در وضعیتی بسیار دشوار، از خواست‌های عادلانهٔ توده‌های مردم دفاع می‌کنند و مبارزه در راه دموکراسی و پیشرفت اجتماعی را در ایران به پیش می‌برند.

همین جا اعلام می‌کنیم که خواهان آن هستیم که به حقوق، آزادی‌ها، و تضمین‌های [سیاسی و مدنی] همهٔ آنهایی که برای تحقق خواست‌های عادلانه دست به تظاهرات قانونی می‌زنند، یعنی زنان و جوانان، احترام گذارده شود.

در عرصهٔ بین‌المللی، که در آن امپریالیسم، به‌واقع امپریالیسم آمریکا، یورش تجاوزکارانه، مداخله، و بی‌ثبات‌سازی علیه ملت‌ها و کشورهایی را تشدید می‌کند که تسلیم استراتژی رویارویی و سلطه‌گری‌اش نمی‌شوند، مبارزه در راه تحقق حقوق اجتماعی و اقتصادی و دموکراسی بیش از پیش از تصریح بر استقلال و دفاع از حاکمیت ملی جدانشدنی است.

بنابراین، ما مواضع حزب شما را می‌پذیریم که بر این اصل تأکید دارد که مبارزه در راه تحقق حقوق اجتماعی، اقتصادی، و دموکراتیک، از جمله پایان دادن به غیرقانونی شدن غیرقابل‌قبول حزب تودهٔ ایران و احترام به حقوق سیاسی آن، و مخالفت با تمام اقدامات و تصمیم‌هایی که حاکمیت ملی و حق توسعهٔ ایران را هدف قرار می‌دهد، به عهدهٔ خودِ مردم ایران است.

ما ضمن تأکید مجدد بر همبستگی خود با مردم ایران و با حزب شما، و نیز با دیگر ملت‌هایی که در خاورمیانه درگیر مبارزهٔ پیگیر با استراتژی امپریالیستی جنگ و تجاوزگری‌اند، درودهای رفیقانهٔ خود را به شما رفقای گرامی تقدیم می‌کنیم.

شعبۀ روابط بین‌المللی، حزب کمونیست پرتغال

سایت حزب تودۀ ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا