مسایل سیاسی روز

تهدید و وارد آوردن فشار علیه «جبههٔ ملی ایران» و «نهضت آزادی ایران» را محکوم می‌کنیم!

ارگان‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب خیزش مردمی برگزاری نشست میان اعضای جبهه ملی ایران و نهضت آزادی ایران را مانع شدند. این نشست که قراربود ۱۱ دی‌ماه سال جاری برگزار گردد با تهدید به “برخورد امنیتی و بازداشت” اعضای این دو نیروی ملی و آزادی‌خواه انجام نشد. مطابق نامهٔ سرگشادهٔ انتشار یافتهٔ مورخهٔ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۱ از سوی نهضت آزادی ایران در اعتراض به تهدید و فشار نیروهای امنیتی، دستورکار این نشست “صدور بیانیه‌ای با محتوی هشدار به جوانان و ایرانیان شریف خارج از کشور بوده ‌است تا با بهره‌گیری از تجربهٔ تاریخی روند مداخلات بیگانگان در ایران در برهه‌هایی مانند کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ یا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نظایر آن، مبادا… به‌دام سوءِ‌استفادهٔ بیگانگان بیافتند. …” بوده است.

حزب تودهٔ ایران برپایهٔ سیاست اصولی خود هرگونه اِعمال فشار، پیگرد، سرکوب، و تهدید علیه حزب‌ها، سازمان‌ها، و نیروهای سیاسی ملی، انقلابی، چپ، و آزادی‌خواه و میهن‌پرست کشور را به‌شدت محکوم می‌کند. ممانعت از برگزاری نشست غیررسمی میان دو نیروی ملی و آزادی‌خواه با مضمون مخالفت با سرکوب مردم و دخالت بیگانگان بار دیگر به‌وضوح نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی اصلاح‌ناپذیر است و برای منافع ملی و حقوق راستین مردم ایران ارزشی قائل نیست. همچنین این رویداد و دیگر اقدام‌های سرکوبگرانهٔ رژیم این نکته را به‌اثبات می‌رساند که دیکتاتوری حاکم همراه با استعمار و امپریالیسم در امر حذف عامل مردم و نیروهای ترقی‌خواه از صحنه سیاسی میهن‌مان هم‌سو هستند. حزب تودهٔ ایران از موضع‌گیری‌ها و سیاست نیروهای ملی، چپ، و مترقی در مخالفت با دخالت بیگانگان بدون استثناء حمایت می‌کند. مبارزه بر ضد دیکتاتوری حاکم و برای تحقق حقوق و آزادی‌های دموکراتیک فردی و اجتماعی، استقلال ملی و عدالت اجتماعی سرفصل‌ها و مبانی مشترک میان همهٔ نیروهای راستین چپ، ملی، مترقی، و میهن‌پرست است و می‌تواند مبنای یک اتحادِ عمل گسترده در چارچوب یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری باشد. این امر به‌سود درهم شکستن دیکتاتوری و جلوگیری از مداخلهٔ استعمار و امپریالیسم در امور داخلی کشورمان خواهد بود.

حزب تودهٔ ایران با تأکید بر اهمیت تشکیل یک جبهه واحد بر ضد دیکتاتوری حاکم، اعمال فشار و تهدیدِ “جبههٔ ملی ایران” و “نهضت آزادی ایران” را به‌شدت محکوم می‌کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۷۳، ۲۶ دی ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا