آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۸ منتشر شد!

ضرورت پیوندِ مبارزه برای مطالبه‌های صنفی با جنبش مردمی بر ضد دیکتاتوری حاکم

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۶۸

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
  • ۲۸
دکمه بازگشت به بالا