آرشیو نامه مردم

«نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۵ منتشر شد!

ایجاد جبههٔ آلترناتیو دموکراتیک و عدالت‌جویانۀ مورد اعتماد جنبش مردمی به عهدۀ نیروهای ملی مترقی و چپ است

لینک «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۷۵ 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا