Uncategorised

پنجاه و دومین سالگرد جنبش سیاهکل

۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ مصادف بود با پنجاه و دومین سالگرد جنبش سیاهکل. حزب تودۀ ایران ضمن گرامی داشت خاطرۀ جان باختگان جنبش سیاهکل و دیگر جان باختگان جنبش فدایی در پنج دهۀ اخیر تولد جنبش ضد استبدادی و ضد امپریالیستی فدایی را به همۀ رفقای فدایی تبریک می گوییم.

کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران در پیامی که ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ به مناسبت پنجاه‌ویکمین سالگرد جنبش سیاهکل، منتشر کرد از جمله یادآور شد: ”۱۹ بهمن‌ماه پنجاه‌ویکمین سالگرد جنبش سیاهکل جنبشی که می‌توان آن را آغاز رسمی و علنی جنبش فدایی در میهن‌مان دانست، درودهای صمیمانهٔ حزب، اعضا، و هوادارانش را به همهٔ رفقای فدایی تقدیم می‌دارد.

جنبش فدایی در دوران سخت استبداد پهلوی، نظام استبدادی،‌ فاسد، و ضد مردمی سلطنتی را به‌چالش طلبید. در طریق این عزم انقلابی، شمار بزرگی از رفقای فدایی در مسیر تحقق آرمان‌های آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی جان خویش را فدا کردند.  مبارزات دهه‌های اخیر حزب ما و فدائیان خلق ایران (اکثریت) در راه دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی و در راستای طرد استبداد و رژیم ولایت فقیه و همچنین مخالفت با تحریم‌های ضد انسانی امپریالیسم آمریکا، پیوندهایی معین با یکدیگر دارند. حزب تودهٔ ایران همواره بر این امر تأکید داشته که توافق در همکاری عملی حزب و سازمان در عرصه‌های مرتبط با پیش‌بُردِ مبارزهٔ بغرنج کنونی به‌منظور رهاندن مردم زحمتکش میهن‌مان از حاکمیت استبدادی رژیم ولایت ‌فقیه و پایه‌ریزی آینده‌‌ای دموکراتیک و آزاد از اهمیت برخوردار است.“

بزرگداشت پنجاه‌‌و دومین سالگرد جنبش فداییان خلق، در اوضاع‌واحوالی بسیار حساس از حیات سیاسی و اجتماعی میهن‌مان برگزار می‌شود، که بیش از ۱۵۰ روز از خیزش بزرگ مردم میهن ما برضد رژیم ولایت فقیه می گذرد و این جنبش توده ای به رغم همه سرکوب گری های دیکتاتوری حاکم به رغم همه فراز و نشیب ها همچنان به پیکار خود برای پایان دادن به سلطۀ نظام سیاسی حاکم متکی بر دیکتاتوری یک فرد بر همۀ کشور و نهادهای آن ادامه می دهد.

حزب تودهٔ ایران، از دیرباز، برپایی گسترده‌‌ترین جبههٔ متحد متشکل از نیروهای ترقی‌خواه و دموکراتیک میهن‌مان را راهکار درست سازمان‌دهی مبارزۀ مؤثر در مسیر دستیابی به دموکراسی واقعی، آزادی پایدار، و عدالت اجتماعی در کشورمان دانسته و همچنان بر این اعتقاد است. ما معتقدیم که بدون تلاش متحد و کنش هماهنگ همهٔ نیروهای مدافع آزادی و معتقد به دموکراسی و عدالت اجتماعی در زمینه‌های گوناگون پیرامون هدف‌هایی مشترک، گذار از حکومت استبدادی حاکم در حکم سد اساسی در راه تحول‌های مترقی در میهن ما- امکان‌پذیر نخواهد بود.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۵، ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا