آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۶۹ منتشر شد!

ضرورت مبارزه زحمتکشان با مصوبهٔ مولدسازی و آزادسازی مزد

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۶۹

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا