به سوی آینده

انقلاب

ز خون کنون وطن جنون نموده سوی انقلاب

چرا که کارگر به خیز پر کشیده سوی انقلاب

 

به رعشه عرشهٔ سفینه در میان موج، پر تنش

نه هر تنش ز فوجِ موج، رمیده سوی انقلاب

 

اگر فقط ببالد از درون جوف خاک سوی اوج

توان سرود چکامه ای ز توده سوی انقلا‌ب

 

چو از فراز تا به قعر، عقب رود زمان به پس

نه نیزه های نور در افق، وزیده سوی انقلاب

 

ز بطن انقلاب دو صد غزل ز رزمِ بی امان

ز بطن نظم کهنه ره کشیده سوی انقلاب

 

کنون که خون چو پرده ای گرفته راه دید چشم

به سر خرد ببایدت چو پا نهاده سوی انقلاب

 

که بی نیاز از شعور، نمی توان به شور تکیه کرد

اگر فقط به چشم کور ره کشانده سوی انقلاب

 

بیا، بیا، ستم کشیده مردمان ز جور روزگار

که اسب پر توانِ داد، رمیده سوی انقلاب

 

به چشم باز و دست پرتوان بتاز سوی داد

آز آنکه نور در افق، ز ره رسیده سوی انقلاب

 

م. د. پویا

به نقل از «به سوی آینده»، شمارۀ ۲، اسفند ماه ۱۴۰۱

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا