مسایل سیاسی روز

بیانیهٔ مشترک حزب‌های کمونیست و کارگری به مناسبت یک سال جنگ امپریالیستی در اوکراین

ما برای سرنگون کردن سرمایه‌داری، برای تقویت مبارزهٔ طبقاتی با جنگ امپریالیستی، و برای [گذار به] سوسیالیسم باید مبارزه با انحصارها و طبقات بورژوا را تقویت کنیم!

یک سال از آغاز درگیری امپریالیستی در اوکراین می‌گذرد که یکی از پیامدهای وضعیت تأسف‌باری است که پس از برچیده شدن سوسیالیسم و انحلال اتحاد شوروی برای ملت‌های جهان پیش آمده است. مردم دو کشور اوکراین و روسیه، که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در صلح زندگی می‌کردند و همراه با یکدیگر شکوفا می‌شدند، اکنون نُه سال است که خون یکدیگر را می‌ریزند؛ [تقابلی] که در کشتار جمعی سال گذشته به اوج خود رسید. علت این وضعیت نقشه‌های آمریکا، ناتو، و اتحادیه اروپا، در زمینهٔ رقابت بی‌امان این قدرت‌ها با روسیهٔ سرمایه‌داری برای کنترل بازارها، مواد اولیه، شبکه‌های حمل‌ونقل، و پایه‌های ژئوپلیتیک در منطقهٔ اورآسیا است. ما حزب‌های کمونیست و کارگری همبستگی خود را با مردم اوکراین و روسیه اعلام می‌کنیم که هزینهٔ این درگیری امپریالیستی را با خون خود می‌پردازند. ما به ملت‌ها نشان داده‌ایم، و همچنان نشان خواهیم داد، که تحولات اوکراین در چارچوب سرمایه‌داری انحصاری رخ می‌دهد؛ ما بهانه‌های دروغین دو طرف درگیری را رد می‌کنیم.

ما در برابر اقدام نیروهای فاشیست و ملی‌گرا و ضدّکمونیسم، در برابر آزار و اذیت کمونیست‌ها و سندیکاهای کارگری، که در نخستین سال این جنگ امپریالیستی در هر دو کشور شدت گرفت، ایستادیم.

ما به اقدام‌های یک سال گذشتهٔ بسیاری از حزب‌های کمونیست درود می‌فرستیم؛ اقدام‌هایی که از راه انتشار بیانیه‌ها و برگزاری مراسم توده‌یی، گردهمایی‌ها، و تظاهرات در برابر پایگاه‌های نظامی ناتو و آمریکا، در بندرها، و در [ایستگاه‌های] راه‌آهن و بزرگ‌راه‌ها در اعتراض به ارسال سلاح‌های جدید به کشتارگاه این جنگ امپریالیستی، ، توده‌ها را علیه این جنگ امپریالیستی بسیج کردند. ما از همهٔ حزب‌های برادر خود می‌خواهیم که به این روشنگری و کار عملی لازم بپیوندند.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که ملت‌ها به جانبداری از یک امپریالیست یا دیگری، این ائتلاف یا آن ائتلاف دیگر که در خدمت منافع انحصارهاست، علاقه‌ای ندارند.  ما از ملت‌های کشورهای درگیر در این جنگ می‌خواهیم که مبارزهٔ خود با تبلیغات قدرت‌های بورژوا را تشدید و تقویت کنند؛ تبلیغاتی که با توسل به بهانه‌های واهی گوناگون، مردم را فریبکارانه به درون ”چرخ گوشت “جنگ امپریالیستی می‌کشند. ما این ملت‌ها را فرامی‌خوانیم که خواهان بسته شدن پایگاه‌های نظامی و بازگشت به میهن همهٔ سربازانی باشند که در مأموریت‌های خارج از کشورند. ما از آن‌ها می‌خواهیم که مبارزه برای برکنار ماندن کشورهای خود از سازمان‌ها و اتحادهای امپریالیستی مانند ناتو و اتحادیهٔ اروپا را شدت بخشند.

منافع طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی ایجاب می‌کند که تحولات جاری با معیار طبقاتی نیرومندی تحلیل شود، به طوری که ملت‌ها بتوانند جبههٔ مشترکی در برابر اردوگاه امپریالیست‌هایی ایجاد کنند که برای تأمین منافع خود با هم درگیر می‌شوند و باعث تلفات عظیم انسانی و آسیب‌های مادّی گسترده می‌شوند، و کل بشر را در معرض خطر واقعی نابودی هسته‌یی قرار می‌دهند.

زحمتکشان باید مسیر مستقل خود را ترسیم کنند و برای سرنگون کردن سرمایه‌داری، برای [گذار به] سوسیالیسم، که بیشتر از همیشه بجا و ضروری است و راه صلح، دوستی، و همکاری متقابل میان ملت‌ها را نشان می‌دهد، مبارزهٔ طبقاتی با انحصارها، طبقات بورژوا، و جنگ امپریالیستی را تشدید و تقویت کنند.

 

حزب‌های کمونیست عضو سولیدنِت

حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر

حزب کار اتریش

حزب کمونیست آذربایجان

حزب کمونیست بلژیک

حزب کمونیست کانادا

حزب کمونیست دانمارک

حزب کمونیست السالوادور

حزب کمونیست یونان

حزب تودهٔ ایران

حزب کمونیست کردستان-عراق

حزب کارگران ایرلند

جنبش سوسیالیستی قزاقستان

حزب کمونیست مالت

حزب کمونیست مکزیک

حزب کمونیست جدید هلند

حزب کمونیست نروژ

حزب کمونیست پاکستان

حزب کمونیست فلسطین

حزب کمونیست پاراگوئه

حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930)

حزب کمونیست لهستان

حزب کمونیست کارگران اسپانیا

حزب کمونیست سودان

حزب کمونیست سوازیلند

حزب کمونیست سوئد

حزب کمونیست سوئیس

حزب کمونیست سوریه

حزب کمونیست ترکیه

اتحاد کمونیست‌های اوکراین

حزب کمونیست ونزوئلا

 

سازمان‌های جوانان کمونیست وابسته به حزب‌های عضو سولیدنت

جبههٔ جوانان حزب کار اتریش

کمونیست‌های جوان بلژیک

جوانان کمونیست بولیوی

جوانان کمونیست یونان

جوانان حزب کارگران، ایرلند

جبههٔ جوانان کمونیست، مکزیک

اتحادیهٔ ملی دانشجویان آزاد نپال

فدراسیون جوانان نپال

جنبش جوانان کمونیست، هلند

فدراسیون دانشجویان دموکرات، پاکستان

جبههٔ جوانان دموکراتیک، پاکستان

جوانان کمونیست فلسطینی

اتحادیهٔ جوانان سوسیالیست، رومانی

انجمن‌های کمونیست‌های جوان، اسپانیا

جوانان کمونیست سوئد

اتحادیهٔ جوانان کمونیست لنینیست تاجیکستان

جوانان کمونیست ترکیه

جوانان کمونیست ونزوئلا

 

حزب‌هایی که عضو سولیدنت نیستند و  این بیانیهٔ مشترک را امضا کرده‌اند 

حزب کمونیست آرژانتین

حزب کارگران کمونیست- برای صلح و سوسیالیسم (فنلاند)

حزب انقلابی کمونیست فرانسه (PCRF)

کمونیست‌های حزب انقلابی (فرانسه)

سازمان کمونیستی، آلمان

جبههٔ کمونیست (ایتالیا)

جبههٔ آزادی‌بخش سری‌لانکا

پلاتفرم کارگران کمونیست آمریکا (CWPUSA)

شورای آمریکایی بلشویک‌های آمریکا

 

سازمان‌های جوانانی که عضو سولیدنت نیستند و این بیانیه را امضا کرده‌اند

جوانان کمونیست دانمارک

جوانان کمونیست حزب کارگران کمونیست فنلاند

اتحاد جوانان کمونیست، فرانسه

جنبش جوانان کونولی، ایرلند

جبههٔ جوانان کمونیست، ایتالیا

لیگ جوانان کمونیست انقلابی (بلشویک‌ها)، روسیه

جبههٔ جوانان چپ‌گرا، اسلواکی

اتحادیهٔ دانشجویان سوسیالیست، سری‌لانکا

اتحادیهٔ جوانان سوسیالیست، سری‌لانکا

جوانان کمونیست سوییس

 

ما برای سرنگون کردن سرمایه‌داری، برای تقویت مبارزهٔ طبقاتی با جنگ امپریالیستی، و برای [گذار به] سوسیالیسم باید مبارزه با انحصارها و طبقات بورژوا را تقویت کنیم!

یک سال از آغاز درگیری امپریالیستی در اوکراین می‌گذرد که یکی از پیامدهای وضعیت تأسف‌باری است که پس از برچیده شدن سوسیالیسم و انحلال اتحاد شوروی برای ملت‌های جهان پیش آمده است. مردم دو کشور اوکراین و روسیه، که در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در صلح زندگی می‌کردند و همراه با یکدیگر شکوفا می‌شدند، اکنون نُه سال است که خون یکدیگر را می‌ریزند؛ [تقابلی] که در کشتار جمعی سال گذشته به اوج خود رسید. علت این وضعیت نقشه‌های آمریکا، ناتو، و اتحادیه اروپا، در زمینهٔ رقابت بی‌امان این قدرت‌ها با روسیهٔ سرمایه‌داری برای کنترل بازارها، مواد اولیه، شبکه‌های حمل‌ونقل، و پایه‌های ژئوپلیتیک در منطقهٔ اورآسیا است. ما حزب‌های کمونیست و کارگری همبستگی خود را با مردم اوکراین و روسیه اعلام می‌کنیم که هزینهٔ این درگیری امپریالیستی را با خون خود می‌پردازند. ما به ملت‌ها نشان داده‌ایم، و همچنان نشان خواهیم داد، که تحولات اوکراین در چارچوب سرمایه‌داری انحصاری رخ می‌دهد؛ ما بهانه‌های دروغین دو طرف درگیری را رد می‌کنیم.

ما در برابر اقدام نیروهای فاشیست و ملی‌گرا و ضدّکمونیسم، در برابر آزار و اذیت کمونیست‌ها و سندیکاهای کارگری، که در نخستین سال این جنگ امپریالیستی در هر دو کشور شدت گرفت، ایستادیم.

ما به اقدام‌های یک سال گذشتهٔ بسیاری از حزب‌های کمونیست درود می‌فرستیم؛ اقدام‌هایی که از راه انتشار بیانیه‌ها و برگزاری مراسم توده‌یی، گردهمایی‌ها، و تظاهرات در برابر پایگاه‌های نظامی ناتو و آمریکا، در بندرها، و در [ایستگاه‌های] راه‌آهن و بزرگ‌راه‌ها در اعتراض به ارسال سلاح‌های جدید به کشتارگاه این جنگ امپریالیستی، ، توده‌ها را علیه این جنگ امپریالیستی بسیج کردند. ما از همهٔ حزب‌های برادر خود می‌خواهیم که به این روشنگری و کار عملی لازم بپیوندند.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که ملت‌ها به جانبداری از یک امپریالیست یا دیگری، این ائتلاف یا آن ائتلاف دیگر که در خدمت منافع انحصارهاست، علاقه‌ای ندارند.  ما از ملت‌های کشورهای درگیر در این جنگ می‌خواهیم که مبارزهٔ خود با تبلیغات قدرت‌های بورژوا را تشدید و تقویت کنند؛ تبلیغاتی که با توسل به بهانه‌های واهی گوناگون، مردم را فریبکارانه به درون ”چرخ گوشت “جنگ امپریالیستی می‌کشند. ما این ملت‌ها را فرامی‌خوانیم که خواهان بسته شدن پایگاه‌های نظامی و بازگشت به میهن همهٔ سربازانی باشند که در مأموریت‌های خارج از کشورند. ما از آن‌ها می‌خواهیم که مبارزه برای برکنار ماندن کشورهای خود از سازمان‌ها و اتحادهای امپریالیستی مانند ناتو و اتحادیهٔ اروپا را شدت بخشند.

منافع طبقهٔ کارگر و اقشار مردمی ایجاب می‌کند که تحولات جاری با معیار طبقاتی نیرومندی تحلیل شود، به طوری که ملت‌ها بتوانند جبههٔ مشترکی در برابر اردوگاه امپریالیست‌هایی ایجاد کنند که برای تأمین منافع خود با هم درگیر می‌شوند و باعث تلفات عظیم انسانی و آسیب‌های مادّی گسترده می‌شوند، و کل بشر را در معرض خطر واقعی نابودی هسته‌یی قرار می‌دهند.

زحمتکشان باید مسیر مستقل خود را ترسیم کنند و برای سرنگون کردن سرمایه‌داری، برای [گذار به] سوسیالیسم، که بیشتر از همیشه بجا و ضروری است و راه صلح، دوستی، و همکاری متقابل میان ملت‌ها را نشان می‌دهد، مبارزهٔ طبقاتی با انحصارها، طبقات بورژوا، و جنگ امپریالیستی را تشدید و تقویت کنند.

 

حزب‌های کمونیست عضو سولیدنِت

حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر

حزب کار اتریش

حزب کمونیست آذربایجان

حزب کمونیست بلژیک

حزب کمونیست کانادا

حزب کمونیست دانمارک

حزب کمونیست السالوادور

حزب کمونیست یونان

حزب تودهٔ ایران

حزب کمونیست کردستان-عراق

حزب کارگران ایرلند

جنبش سوسیالیستی قزاقستان

حزب کمونیست مالت

حزب کمونیست مکزیک

حزب کمونیست جدید هلند

حزب کمونیست نروژ

حزب کمونیست پاکستان

حزب کمونیست فلسطین

حزب کمونیست پاراگوئه

حزب کمونیست فیلیپین (PKP-1930)

حزب کمونیست لهستان

حزب کمونیست کارگران اسپانیا

حزب کمونیست سودان

حزب کمونیست سوازیلند

حزب کمونیست سوئد

حزب کمونیست سوئیس

حزب کمونیست سوریه

حزب کمونیست ترکیه

اتحاد کمونیست‌های اوکراین

حزب کمونیست ونزوئلا

 

سازمان‌های جوانان کمونیست وابسته به حزب‌های عضو سولیدنت

جبههٔ جوانان حزب کار اتریش

کمونیست‌های جوان بلژیک

جوانان کمونیست بولیوی

جوانان کمونیست یونان

جوانان حزب کارگران، ایرلند

جبههٔ جوانان کمونیست، مکزیک

اتحادیهٔ ملی دانشجویان آزاد نپال

فدراسیون جوانان نپال

جنبش جوانان کمونیست، هلند

فدراسیون دانشجویان دموکرات، پاکستان

جبههٔ جوانان دموکراتیک، پاکستان

جوانان کمونیست فلسطینی

اتحادیهٔ جوانان سوسیالیست، رومانی

انجمن‌های کمونیست‌های جوان، اسپانیا

جوانان کمونیست سوئد

اتحادیهٔ جوانان کمونیست لنینیست تاجیکستان

جوانان کمونیست ترکیه

جوانان کمونیست ونزوئلا

 

حزب‌هایی که عضو سولیدنت نیستند و  این بیانیهٔ مشترک را امضا کرده‌اند 

حزب کمونیست آرژانتین

حزب کارگران کمونیست- برای صلح و سوسیالیسم (فنلاند)

حزب انقلابی کمونیست فرانسه (PCRF)

کمونیست‌های حزب انقلابی (فرانسه)

سازمان کمونیستی، آلمان

جبههٔ کمونیست (ایتالیا)

جبههٔ آزادی‌بخش سری‌لانکا

پلاتفرم کارگران کمونیست آمریکا (CWPUSA)

شورای آمریکایی بلشویک‌های آمریکا

 

سازمان‌های جوانانی که عضو سولیدنت نیستند و این بیانیه را امضا کرده‌اند

جوانان کمونیست دانمارک

جوانان کمونیست حزب کارگران کمونیست فنلاند

اتحاد جوانان کمونیست، فرانسه

جنبش جوانان کونولی، ایرلند

جبههٔ جوانان کمونیست، ایتالیا

لیگ جوانان کمونیست انقلابی (بلشویک‌ها)، روسیه

جبههٔ جوانان چپ‌گرا، اسلواکی

اتحادیهٔ دانشجویان سوسیالیست، سری‌لانکا

اتحادیهٔ جوانان سوسیالیست، سری‌لانکا

جوانان کمونیست سوییس

 

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ  ۱۱۷۹، ۲۱ فروردین ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا