اعلامیه هاکارگران و زحمتکشانمسایل سیاسی روز

حزب توده ایران از اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت ملی نفت حمایت می‌کند

با اتحادعمل فراگیر در راه سازماندهی جنبش اعتصابی بکوشیم!

از روز جمعه اول اردیبهشت ماه کارگران پروژه‌ای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق مختلف دست به‌اعتصاب زدند. روز شنبه دوم اردیبهشت ماه این کارزار اعتصابی ادامه و گسترش یافت. در نخستین روز صدها نفر از کارگران پروژه‌ای شاغل در پالایشگاه آبادان و چند مجتمع پتروشیمی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اعتصاب کرده و خواستار افزایش عادلانه دستمزد شدند. هم‌زمان کارگران قراداد موقت و پروژه‌ای در برخی دیگر از کارخانه‌ها مانند کارخانه فولاد آلیاژ یزد نیز اعلام اعتصاب کردند.

در دومین روز اعتصاب دامنهٌ این کارزار گسترش یافت و کارگران پروژه‌‌ای در برخی از مجتمع‌ها مانند پارس جنوبی – عسلویه، پتروشیمی دهلران، پتروشیمی گچساران، مجتمع پتروشیمی لردگان و کنگان با خواست افزایش مزد به‌اعتصاب پیوستند. 20 روز کار در ماه و ۱۰ روز تعطیلی همراه با افزایش میزان دستمزد و تامین امنیت شغلی عمدترین مطالبه‌های کارگران پروژه‌ای صنعت ملی نفت به‌شمار می‌آید.

دامنه اعتراض‌های طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما به‌مصوبه شورای عالی کار در باره حداقل دستمزد سال جاری فقط محدود به کارگران پروژه‌ای صنایع نفت نیست. کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور نسبت به سطح ناچیز دستمزد، سرکوب مزدی و نقض حقوق سندیکایی اعتراض دارند. به‌ویژه خواستار افزایش مزد براساس نرخ واقعی تورم و سبد معیشت هستند.

اجرای برنامه جراحی اقتصادی و برنامه خصوصی‌سازی با نام مولدسازی وضعیت زندگی و امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را به‌شدت تحت تاثیر مخرب خود قرار داده‌است. رشد تورم و گرانی سفرهٌ خانوارهای کارگری را بیش از پیش کوچک کرده‌است. کارگران پروژه‌ای حتی از بدیهی‌ترین حقوق محروم‌اند. خواست افزایش مزد و دیگر مطالبه‌های فوری جدای از مخالفت آگاهانه جنبش کارگری و حرکت‌های سندیکایی با سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی ازجمله برای بازگرداندن اوضاع کشور به پیش از خیزش زن زندگی آزادی، نیست.

کارزار گسترش اعتراض‌های کارگری و شکل‌گیری جنبش اعتصابی دراین مقطع زمانی فوق‌العاده پراهمیت ارزیابی می‌شود. مبارزه کارگران با وجود طرح خواسته‌های عمدتاً صنفی ازآنجا که دربطن جنبش مردمی و در فضای عمومی کشور صورت می‌گیرد حرکتی آگاهانه با سمتگیری سیاسی علیه دیکتاتوری حاکم است.

ضرور است از مبارزه کارگران و زحمتکشان برای مطالبه‌های فوری به‌ویژه افزایش دستمزد هم‌زمان و هم‌راه با مقاومت قهرمانانه زنان علیه حجاب اجباری قاطعانه پشتیبانی کرد.

مبارزه طبقه کارگر و مقاومت دلیرانه زنان میهن ما علیه حجاب اجباری و سرکوب رژیم نشانه روشن تداوم جنبش مردمی برضد دیکتاتوری حاکم است.

حزب توده ایران با همه توان خود از مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان ازجمله کارگران پروژه‌ای صنعت ملی نفت حمایت می‌کند. در مرحله کنونی طرح خواست‌هایی که بتواند با واقع‌بینی و منطبق با توان جنبش کارگری هم‌زمان سبب تقویت بنیه جنبش کارگری و گسترش کارزار جنبش اعتصابی باشد بسیار حیاتی و با اهمیت تلقی می‌شود.

تامین امنیت شغلی، افزایش مزد، توقف خصوصی‌سازی و لغو قراردادهای موقت از مطالبه‌های فوری و به‌حق زحمتکشان است. با اتحادعمل فراگیر در راه تحقق این خواسته‌ها متحد و هماهنگ مبارزه کنیم.

درود پرشور به کارگران و زحمتکشان میهن ما!

با اتحادعمل فراگیر و تشدید مبارزه برضد دیکتاتوری حاکم پیکار کنیم!

 

حزب توده ایران

دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا