آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۷۱ – ویژه نامه روز جهانی کارگر منتشر شد!

یک ارزیابی فشرده: وظایف و جایگاه جنبش کارگری و سندیکایی در مبارزه علیه دیکتاتوری حاکم

یک‌سال با پیکار کارگران و زحمتکشان میهن ما

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۷۱

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
  • ۳۵
دکمه بازگشت به بالا