کارگران و زحمتکشان

مسایل جنبش سندیکایی: وظایف و مبارزات معاصر سندیکاهای کارگری

مروری بر هجدهمین کنگره فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (بیانیه رم) – بخش چهارم

 گرانی- بیکاری- خصوصی‌سازی

۴.‌ این پدیده‌ها نیز نتیجهٔ وحشیگری سرمایه‌دارانهٔ “دشمنان” جنبش سندیکایی و کارگران است. گرانی روی زندگی تنگدستان اثر می‌گذارد، بیکاری “ستون پنجم” در درون سندیکاهاست، و خصوصی‌سازی به انحصارها و شرکت‌های چندملیتی فرصت می‌دهد که به حقوق حقهٔ کارگران یورش ببرند و کارگران را بیکار کنند.

خصوصی‌سازی به حراج اموال عمومی منجر می‌شود و فرصت بزرگی در اختیار انحصارها و شرکت‌های چندملیتی می‌گذارد که کارگران را بیکار، ‌به حقوق آنان تعرض، و آنان را از دسترسی رایگان و عمومی به کالاهای اجتماعی محروم کنند. مبارزه با گرانی، ‌بیکاری، و خصوصی‌سازی باید اولویت بالایی در مبارزات روزمرّهٔ فدراسیون داشته باشد.

مهاجران- پناهندگان

۵. جنگ‌ و تجاوزگری‌های گسترش‌جویانه موجدِ پناهندگان و مهاجران‌اند. استثمار ثروت “جهان سوم” زایندهٔ فقر و مهاجرت است. یکی از اولویت‌های جنبش سندیکایی جهانی رزمنده همیشه این بوده است که بدهی‌های خارجی کشورهای “جهان سوم” لغو شود. هم‌زمان، ما از حقوق پناهندگان و مهاجران دفاع می‌کنیم. ما با پدیده‌های فاشیستی و نژادگرایانه قاطعانه مبارزه می‌کنیم. از دیدگاه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، طبقهٔ کارگر به‌مثابه طبقه، متحد است.

کار کودکان – کار در دوران بارداری

۶.‌ کودکان باید در مدرسه باشند و با همسالان خود بازی کنند. کار کودکان باید در عمل، و نه‌فقط در حرف، ممنوع باشد. در مورد زنان باردار، ‌قوانین بین‌المللی حاکم بر مرخصی زایمان، کارهای سبک، و ممانعت از اخراج باید اجرا شود.

بهداشت و ایمنی

۷. بهداشت و ایمنی در محیط‌های کار برای فدراسیون موضوع‌هایی بسیار مهم‌اند، زیرا که کارگران باید سالم و سلامت به خانه و آغوش خانواده‌های خود بازگردند. تمرکز ما روی تشکیل و فعالیت کمیته‌های ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار است. توجه به بحران زیست‌محیطی نیز از دیدگاه فدراسیون بسیار مهم است، چون به نظر ما، این بحران ناشی از فعالیت مخاطره‌آمیز و بی‌رحمانهٔ انحصارها و کارتل‌های بین‌المللی است. تهی‌دستان جهان به‌خاطر پیامدهای این بحران- مانند سیل،‌ سرما، آتش‌سوزی، و زلزله- غرق می‌شوند، می‌سوزند، و کشته می‌شوند.

انحلال بی‌درنگ پیمان ناتو

۸. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با اتلاف منابع و پول برای مقاصد نظامی مخالف است. همچنین، مخالف استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد نظامی و خواستار انحلال فوری پیمان نظامی ناتو است.

۹.‌ ما با محروم کردن‌ها، تبعیض‌ها، محاصره‌های اقتصادی، و ‌تحریم‌های تحمیلی آمریکا و ناتو و اتحادیهٔ اروپا علیه کشورهای جهان موافق نیستیم، زیرا که اثر منفی روی سطح زندگی خانواده‌های کم‌درآمد، کارگران، و کشاورزان کوچک و تهی‌دست دارد.

روز جهانی اقدام سندیکاها برای صلح

۱۰. کنگرهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری روز اول سپتامبر را “روز جهانی اقدام” سندیکاها برای امر صلح اعلام می‌کند. این روز یادآور روز ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ (۹ شهریورماه ۱۳۱۸) است که آلمان نازی جنگ جهانی دوم را آغاز کرد.

۱۱. امروزه، بار دیگر ما با نگرانی جدّی شاهد ظهور مجدد نیروهای نوفاشیست و نونازی هستیم که تهدیدی واقعی علیه طبقهٔ کارگرند. بسیج و برانگیختن صلح‌دوستان علیه جنگ‌افروزی امپریالیستی، و ترویج صلح و دفاع از صلح، امری ضروری و نیاز روز است. در این زمینه، فدراسیون و اعضا و دوستان آن نیز هر سال بزرگداشت روز ۹ ماه مه (۱۹ اردیبهشت‌ماه) را که روز بزرگ پیروزی ملت‌ها و شکست هیتلر و پایان جنگ جهانی دوم است، برگزار می‌کنند و این روز را جشن می‌گیرند.

پایان بخش چهارم – ادامه دارد

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ  ۷۱، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا