کارگران و زحمتکشان

نگاهی گذرا به پیکار پرشور جهانی جبههٔ کار در نقاط مختلف جهان

اعتصاب سلاح کارامد طبقهٔ کارگر در مبارزه بر ضد ستم و بهره‌کشی سرمایه‌داری، دیکتاتوری، جنگ، و امپریالیسم

مبارزهٔ کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان طی یک‌ سال اخیر علیه نظام سرمایه‌داری، جنگ، نقض حقوق سندیکایی، فقر، دیکتاتوری، و امپریالیسم گسترشی بسیار داشته ‌است. در چهارگوشه گیتی از فرانسه تا هند، از ایران تا آفریقای جنوبی، از مکزیک تا اروگوئه و آمریکا کارگران و زحمتکشان برای تحقق مطالبه‌های خود در میدان مبارزه طبقاتی برضد ستم سرمایه و جنگ‌افروزی درفش پیکار را برافراشته‌اند. باهم به‌مجموعه‌ای فشرده از این مبارزات نظری می‌اندازیم.

فرانسه: با وجود آنکه شورای قانون اساسی فرانسه به طرح بازنشستگی ماکرون رأی مثبت داد اعتراض زحمتکشان علیه این طرح ادامه دارد.

پس از اعلام نظر شورای قانون اساسی فرانسه سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری فرانسه طی اقدامی مشترک نمایشی از  قدرت کارگران و زحمتکشان را در روز جهانی کارگر خواستار شدند. این اقدام و فراخوان بر ادامه مبارزه با قوانین ضد کارگری به‌ویژه افزایش سن بازنشستگی تاکید دارد. درآخرین تظاهرات و اعتصاب‌ها پیش از اعلام نظر شورای قانون اساسی فرانسه صدها هزار تن با فراخوان سندیکاهای کارگری در نقاط مختلف فرانسه دست به راهپیمایی زده و اعتصاب‌هایی سازمان‌دهی شد. پیش‌تر کنفدراسیون عمومی اتحادیه کارگران فرانسه ” ث. ژ . ت ” گفته‌ بود مکرون آنچه انتظارش داشت خلاف آن را به‌دست آورد: “او به کارگران، جوانان و بازنشستگان انگیزه بیشتری داد و حتی کسانی که قبلاً به خیابان‌ها نیامده ‌بودند را هم به خیابان آورد. پلیس علیه اعتصاب کنندگان با خشونت  تمام مقابله کرد: ضرب و شتم وحشیانه، استفاده از گاز اشک آور، بازداشت صدها نفر در پاریس. ده‌ها نفر مجروح شدند که حال برخی از آنان وخیم است. “ث. ژ. ت” اطمینان داد که هیچ چیزی عزم اعتصاب‌کنندگان را تضعیف نخواهدکرد. اصلاح قانون ضد انسانی و عقب افتاده بازنشستگی در کاخ ورسای لغو نخواهد شد، بلکه در کف خیابان‌ها و با اعتصابات در شرکت‌ها و در مراکز خدمات عمومی.

آلمان: اعتصاب ۲۴ ساعته کارگران در فرودگاه‌ها، بنادر، راه آهن، اتوبوس، و مترو.

اتحادیه‌های کارگری در آلمان در اعتصاب ۲۴ ساعته در فرودگاه‌ها، بنادر، راه آهن، اتوبوس‌ها، و متروها خواستار افزایش دستمزدها، استخدام و قراردادهای دسته‌جمعی شدند که شرایط زندگی و کار آبرومندانه را برای کارگران تضمین کند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی‌اش را با مطالبات عادلانه کارگران و اتحادیه‌های کارگری در آلمان اعلام می‌کند. همچنین به‌گزارش روزنامه عصر ما، نشریه حزب کمونیست آلمان، اتحادیه کارگران خدمات عمومی وردی (ver.di)  و اتحادیه کارگران راه آهن و حمل و نقل (EVG) با فراخوان به اعتصاب در روز دوشنبه ۲۷ ماه مارس ۲۰۲۳ به‌قصد متوقف کردن روند حمل و نقل دور و نزدیک زمینی و پروازهای داخلی و خارجی در بیشتر استان‌های آلمان، توانستند نظر عموم مردم را به جدال برای مذاکرات مزدی جلب کنند. اتحادیه کارفرمایان بلافاصله پس از این فراخوان کارزاری تبلیغاتی راه‌اندازی کرد و اعتصاب کارگران را با واژه‌هایی مانند هیولای اعتصاب، بهره برداری غیر مجاز از حق اعتصاب، گروگان گرفتن مردم، توصیف کرد. این‌ها فقط واژه‌هایی بی‌ضرر بودند که به کار بردند. با اتحادیه وردی هماهنگی‌ای بسیار و منظم و زیاد انجام داد که این همکاری برای اتحادیه کارگران راه آهن و حمل و نقل (EVG)  در روز اعتصاب بسیار ارزشمند بود. در بسیاری از مکان‌ها نمایندگان کارگری از هر دو اتحادیه با یکدیگر در تجمع‌ها و سخنرانی‌ها به‌طورمشترک شرکت می‌کردند. در  شهر “پستدام” -جایی که برای مذاکرات مزدی با کارفرماهای بخش دولتی تعیین شده ‌بود- یک تجمعی مشترک برگزار شد.

روسیه: در اواخر ماه مارس کارگران پروژه‌ای شاغل در صنعت ساختمان‌سازی روسیه در برخی شهرهای این کشور با اعتراض به میزان ناچیز دستمزد و تأخیر در پرداخت دستمزدها دست به اعتصابی یک‌روزه زدند. کارگران که از دستمزدهای وعده‌ داده شده دستمزدی کم‌تر می‌گیرند، حاضر نیستند وعده‌های کارفرمایان بخش خصوصی بپذیرند. اعتصاب در برخی مناطق بسیار گسترده بود. کارگران پروژه‌ای صنعت ساختمان‌سازی در تابستان ۲۰۲۲ / ۱۴۰۱ نیز چندین اعتصاب برگزار کرده ‌بودند.

مراکش: تجمع اعتراضی سندیکاهای کارگری در مقابل ساختمان تلویزیون مراکش در تاریخ ۲۱ مارس/ اول فروردین‌ماه سال جاری.

در همبستگی با شماری از اعضای اتحادیه کارگری که صرفاً به‌دلیل فعالیت سندیکایی- صنفی‌ به‌دستور دولت از کار اخراج شدند و در معرض تهدید سازمان امنیت مراکش قرار گرفته‌اند، سازمان دمکراتیک کار مراکش تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان  تلویزیون این کشور برپا کرد. کارگران رشته‌های مختلف با این اقدام اعلام همبستگی کردند. سندیکاهای کارگران و کارمندان رعایت کامل حقوق سندیکایی و بازگرداندن فوری سندیکالیست‌های اخراجی را خواهان شدند.

اروگوئه: بسیج زحمتکشان علیه اصلاحات بازنشستگی.

اتحادیه‌های کارگری وابسته به فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و سایر سندیکاها در ۲۳ مارس/ ۳ فروردین‌ماه امسال  در محوطه مرکزی مونته‌ویدئو پایتخت اروگوئه تجمع کردند و در اعتراض و مخالفت با اصلاحات بازنشستگی از آنجا به ‌سمت کاخ قانونگذاری راهپیمایی کردند. این اعتصاب به‌هدف لغو پروژه اجرایی برای افزایش سن بازنشستگی سازمان‌دهی شد. کارگران از سراسر این کشور در این راهپیمایی شرکت داشتند.

هند: اتحاددیه‌های کارگران و کارمندان در هند اقدام  دولت را محکوم می کنند.

دستورالعمل ممنوعیت برگزاری اعتصاب و اعتراض نسبت به طرح بازنشستگی بدون تضمین که دولت مرکزی صادر کرده با مخالفت کارکنان و حقوق‌دانان مواجه شده ‌است. کارگران و کارمندان، نیروهای انتظامی و معلمان، در جنبشی سراسری علیه طرح بازنشستگی بدون تضمین به‌طورمشترک مبارزه می‌کنند. دولت مودی بار دیگر با صدور دستوری در تاریخ ۲۰ مارس/ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ که بنابر آن کارکنان به عواقبی وخیم در صورت شرکت در هرگونه اعتصاب و اعتراضی بر ضد طرح  بازنشستگی بدون تضمین  تهدید می‌شوند چهره ظالمانه‌اش را نسبت به کارکنان نشان داده‌ است. اقدام متحد سندیکاها دولت مودی را به‌هراس انداخته است. دستور دولت مرکزی به‌ویژه تبعیض آمیز است، زیرا دولت مالیات شرکت‌ها را تا حد زیادی کاهش می‌دهد اما از حق بیمه و حق بازنشستگی کارگران،کارمندان، پرستاران، معلمان، و بخشی از نیروی انتظامی می‌کاهد. سندیکاها بازگرداندن طرح بازنشستگی قدیمی تضمین شده را خواهان هستند. حقوق بازنشستگی پاداشی نیست که  به‌ارادهٔ کارفرما پرداخت شود. حقوق بازنشستگی دست‌رنج سال‌ها کار و زحمت زنان و مردان زحمتکش است. این حق تک تک کارکنان است.

استرالیا: کارگران استرالیاییِ اَپل به‌دلیل دستمزد پایین در آستانه سال نو میلادی اعتصاب کردند.

این اعتصاب درحالی صورت گرفت که این غول فناوری در کارخانه اصلی آیفون در چین پس از اعتراض‌های کارگران چینی آیفون با اختلال مواجه شده ‌بود. کارگران اپل در استرالیا دست به‌اعتصاب زده و شرایط کاری و دستمزد بهتر را خواستار هستند. کارگرانی که از سوی اتحادیه کارگران مشاغل خُرد استرالیا نمایندگی می‌شوند در اوایل ماه دسامبر/ آذر- دی‌ماه اعلام کرده ‌بودند که اعتصاب خواهند کرد.

آمریکا: کارگران بخش خدمات و معلمان ایالت‌های غربی این کشور ازجمله در لس‌آنجلس با انجام راهپیمایی اعتراضی‌ای سه‌روزه افزایش حقوق و دستمزدشان در سال جدید میلادی را خواستار شدند.

معلمان، دانش‌آموزان معترض به وضعیت آموزش گران و بی‌کیفیت، باغبانان، پاکبانان و کارگران شهرداری، رانندگان اتوبوس، کارگران کافه و رستوران‌ها، و دستیاران آموزش ویژه لس‌آنجلس در این اعتراض سه روزه شرکت داشته‌اند. به‌دنبال این اعتصاب سه‌روزه صدها پردیس آموزشی تعطیل و کلاس‌های درس ۴۲۲ هزار دانش‌آموز طی یک هفته لغو شد. اتحادیه‌ای که بیش از ۳۰ هزار معلم و کارمند آموزش و پرورش را نمایندگی می‌کند، به ‌توافقی آزمایشی با اداره آموزش و پرورش لس‌آنجلس دست یافت. همچنین منابع محلی اعلام کردند که اتحادیه عمومی کارکنان خدمات آمریکا با پشتیبانی ده‌ها هزار نفر از کارگران و کارمندان در این اعتصاب توانسته است در زمینه دستیابی به خواست‌های کارگران خدمات و پشتیبانی به موفقیت‌هایی برسد.

 یونان: بیانیه همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری علیه خصوصی سازی آب در یونان.  فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی کامل خود را با اتحادیه کارگری پامه یونان در مبارزه‌اش علیه خصوصی‌سازی آب ابراز می‌کند. بسیج اعتراضی‌ای گسترده‌ در خارج از ساختمان پارلمان یونان علیه قانون جدید خصوصی سازی آب صورت گرفت. ما حمایت کامل خود با اتحادیه پامه در مبارزه با این قانون اعلام می کنیم. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری قاطعانه معتقد است که دسترسی به آب پاک و سالم حق هر انسان بدون توجه به توانایی‌های اقتصادی‌اش است. آب یک کالای اجتماعی است نه یک کالای خصوصی برای ثروتمندان.

پرتغال: همبستگی با طبقه کارگر پرتغال از سوی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از مبارزات کارگران پرتغال حمایت می‌کند. طبقه کارگر پرتغال به خیابان‌ها آمدند و خواستار افزایش دستمزدها و حقوق بازنشستگان شدند. کارگران و اتحادیه‌های کارگری برای افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و همچنین حقوق بازنشستگی مبارزه می‌کنند. با رشد تورم هزینه‌های معیشت آنان افزایش یافته‌اند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری همبستگی انترناسیونالیستی خود را با طبقه کارگر پرتغال ابراز می‌کند و از مطالبات عادلانه آنان و مبارزه برای زندگی‌ای شرافتمندانه حمایت می‌کند.

انگلستان: صدها هزار کارگر و کارمند ازجمله معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه، کارمندان دولت، و کارگران راه آهن در انگلیس با خواست افزایش حقوق و بهبود شرایط کار دست به اعتصاب زدند.

بیش از ۴۰۰ هزار کارگر و کارمند از بخش‌های مختلف که حقوق‌های‌شان در سال‌های گذشته به‌دلیل افزایش هزینه‌های معیشت و تورم کاهش یافته‌ است، در روز اعلام بودجه از سوی دولت به اعتصاب دسته‌جمعی و راهپیمایی دست زدند. علاوه بر این، به‌گزارش نشریه عصر ما، بیش ۳۱۰۰ راننده اتوبوس شرکت انگلیسی نشنال اکسپرس با خواست ۱۶.۲ درصد افزایش دستمزد، اعتصاب کردند. خواست دیگر آنان پرداخت غرامت بعد از تصادف و افزایش بیشتر مزایا برای تعطیلات و مرخصی‌ها بود. پس از ماه‌ها مبارزات کارگری روز دوشنبه گذشته کارگران به اعتصابی نامحدود دست زدند. قرار داد حاصل از مذاکرات یک پیروزی مهم برای اعضای اتحادیه کارگری “یونیت” است. دبیرکل یونیت گفت اعضای اتحادیه با ایستادن در کنار یکدگر و با مبارزه متحد افزایش دستمزد بالاتر از تورم را تضمین کردند.

آفریقای جنوبی: صدها هزار کارگر آفریقای جنوبی علیه سیاست‌های راستگرایانه دولت به خیابان‌ها آمده و خواستار کناره‌گیری دولت شدند.

بحران غذایی و اقتصادی و کافی نبودن مزد کارگران در آفریقای جنوبی که از معدود کشورهای صنعتی قاره آفریقاست، به حدی رسیده که  نیروهای امنیتی از مرکزهای خرید و خیابان‌ها محافظت می‌کنند تا از هرگونه خشونت خیابانی میان مردم و غارت فروشگاه‌ها و شرکت‌ها و دفاتر جلوگیری کنند. کارگران آفریقای جنوبی از شکست حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی در ارائه خدمات و ایجاد شغل به‌شدت عصبانی هستند.

ترکیه: مبارزهٔ کارگران نساجی در ترکیه با پدیده حقوق معوقه.

کارگران ترکیه‌ که در شرکت اسپانیایی پوشاک و زیورآلات “زارا” به‌کار مشغول‌اند در اقدامی اعتراضی مقابل فروشگاه مرکزی این شرکت در استانبول تجمع کردند. کارگران شاغل  درصنعت نساجی ترکیه با رشد تورم و تشدید بحران اقتصادی دستمزد‌های‌شان با تأخیر پرداخت می‌شوند. در سال جدید میلادی حدود سی هزار کارگر در این مورد طوماری اعتراضی امضا کردند. در این طومار از زارا و دیگر شرکت‌ها خواسته شده‌ بود حقوق‌های معوقه را پرداخت کنند و به تأخیر در پرداخت حقوق پایان دهند. صدای این کارزار کارگری به گوش میلیون‌ها نفر رسیده است. با این‌حال چندین شرکت تولید کننده پوشاک همچنان از پرداخت بدهی‌شان به کارگران خودداری می‌کنند.

مکزیک: هزاران کارگر شاغل در شرکت‌های قطعه‌سازی خودرو در مکزیک در اعتراض به دستمزد پایین، نداشتن حق بیمه، نبود امنیت شغلی، و به‌وجود آوردن فضای ارعاب از جانب شرکت بزرگ آمریکایی قطعه‌ساز (شرکت قطعه‌سازی ب.ب.ب) با تجمع و تظاهرات دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. شرکت آمریکایی بدون رعایت حقوق اولیه کار به اخراج کارگران مکزیکی دست می‌زند. این شرکت بزرگ قطعه‌سازی فعالیت سندیکای کارگری را به‌رسمیت نمی‌شناسد و برای ابتدایی‌ترین حقوق کارگران ارزشی قائل نیست. شرکت قطعه‌ساز ب.ب.ب که در شمال مکزیک صاحب واحدهای تولیدی است نسبت به شکایت سندیکاها هیچ واکنشی نشان نداده و داشتن قراردادهای دائمی برای کارگران را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

در مطلب بالا از  سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ماه‌نامهٔ کمونیست، روزنامه عصر ما، و نیز خبرگزاری کار ایران – ایلنا بهره‌گیری شده است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ  ۷۱، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا