کارگران و زحمتکشان

بخش‌هایی از فراخوان حزب کمونیست ونزوئلا به طبقه کارگر ونزوئلا

بیش از شش سال است که رهبری دولت- PSUV در حال از بین بردن دستاوردهای فرآیند بولیواری و تنظیم پیمان نخبگان جدید بین مافیا و گروه‌های فاسدی است که به خزانۀ ملی حمله کرده‌اند و -خود را «بورژوازی انقلابی»- می‌نامند؛ و از سوی دیگر بورژوازی انگلی سنتی مرتبط با سرمایۀ فراملی به‌عنوان یک «راه برون‌رفت» از بحران سرمایه‌داری، یک بستۀ تعدیل نولیبرالی که تمام وزن بحران را بر دوش زحمتکشان می‌گذارد، دستمزدها را نابود می‌کند، حقوق جمعی، توافق، آزادی تشکل و اعتصاب را از بین می‌برد، تحمیل می‌کند؛ افزون بر این دلاری کردن اقتصاد، آزادسازی قیمت‌ها و سودها به‌گونه‌ای که سفته‌بازی و سوء‌استفاده‌های کارفرمایان حاکم شود، همه به‌نفع سرمایه‌داران و نخبگان مافیایی است که خون کشور را می‌مکند و اکثریت مردم را به بدبختی محکوم می‌کنند. . . .

حزب کمونیست ونزوئلا خواستار گسترده‌ترین وحدت عمل، با استقلال و خودمختاری کل طبقۀ کارگر و اتحادیه‌ها، سندیکاهای کارگری و تشکل‌های مردمی است تا جنبشی قدرتمند علیه فساد و برای منزلت مردم برپا کنند. جنبشی که نجات حقوق کارگری و مردمی را ممکن ‌سازد و امکان گردآوری نیروی لازم برای شکست سیاستی را که در خدمت بورژوازی انگلی، شرکت‌های فراملی و مافیای فاسد تحت حمایت دولت و نهادهای آن است، فراهم سازد.

ما خواستار گسترش و تقویت مبارزه در دفاع از دستاوردهای دموکراتیک مردم ونزوئلا، علیه استبداد، برای احترام به تضمین‌های قانون اساسی و حقوق سیاسی هستیم. به‌ویژه ما استفاده از نهادهای دولتی را برای تعقیب و جرم‌انگاری مبارزات طبقۀ کارگر، زندانی کردن کارگران و فعالان مردمی، مداخله و حملۀ قضایی به سازمان‌های سیاسی و اجتماعی طبقۀ کارگر که سر فرود نمی‌آورند، محکوم می‌کنیم، مانند طرح تهاجم و حمله‌ای که از سوی رهبری دولت- PSUV علیه حزب کمونیست ونزوئلا اجرا می‌شود.

همین‌طور ما پیمان بین نخبگان دولت و اپوزیسیون راست را رد می‌کنیم و تمام سیاست‌های مداخله‌جویانۀ امپریالیسم ایالات متحد امریکا و اروپا را در کشور خود محکوم می‌کنیم و همبستگی خود را با مبارزات طبقۀ کارگر جهانی علیه استثمار سرمایه و گشودن چشم‌انداز  سوسیالیسم و کمونیسم اعلام می‌کنیم.

منبع: سایت حزب کمونیست ونزوئلا – 11 اردیبهشت ماه 1402

Llamamiento del PCV a la clase trabajadora venezolana: ¡Luchar en unidad para conquistar la victoria popular!

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۷۲، ۱ خرداد ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا