کارگران و زحمتکشان

شرکت نمایندگان رژیم ولایت فقیه در نشست »سازمان جهانی کار« (ILO)

حضور هیئتی از سوی حکومت جمهوری اسلامی در صدویازدهمین نشست “سازمان جهانی کار” (ILO) خبرساز بود. در روز ۲۰ خردادماه رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار، یعنی منزوی‌ترین و کارگرستیزترین تشکل دست‌ساز حکومتی، در مقام نمایندهٔ جمهوری اسلامی در نشست “سازمان جهانی کار” سخنرانی کرد. اولیا علی‌بیگی، در سخنرانی و معرفی خود، به تورم لگام گسیخته ۷۰ درصدی و فقر و فلاکت کارگران با افزایش فقط ۲۷ درصدی دستمزد آنان اشاره‌ای نکرد. او به اخراج و زندان گسترده فعالان کارگری و معلمان اشاره‌ای نکرد. او به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان جنبش “زن، زندگی، آزادی” با هدف کور کردن آنان، مسموم کردن دانش‌آموزان و دانشجویان دختر، اعدام‌های گسترده، و جز این‌ها، اشاره‌ای نکرد. همچنین این مُهرهٔ دستگاه‌های امنیتی رژیم به “برنامه هفتم توسعه” با اخراج یک‌طرفهٔ کارگران و پرداخت نصف دستمزد چندین‌بار زیر خط فقر به آنان، آزادسازی مزد و پرداخت مزد دلبخواه کارفرمایان به معلولان، افزایش سن بازنشستگی و یورش گسترده رژیم به تمام حقوق کار و تأمین اجتماعی و امنیت شغلی کارگران اشاره‌ای نکرد. تشکل‌های مستقل، حرکت‌های سندیکایی و جنبش کارگری ایران از کارکرد و ساختار “سازمان جهان کار” در شرایط کنونی و نیز ماهیت ضدکارگری هیئت جمهوری اسلامی در اجلاس این سازمان بین‌المللی درکی مشخص و درست دارند. “فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری” (WFTU) در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از “ساختار غیردمکراتیک و ناعادلانه سازمان جهانی کار” اعلام کرد: “ذیل مجموعه ILO، کارفرمایان و دولت‌ها با تحمیل رهبران تسلیم شدهٔ سندیکایی و همکاری تشکل‌های زرد به بسیج قدرت‌ها علیه فعالیت کارگری در کشورهای بزرگ دامن زده‌اند… پس‌رفت و تهاجم علیه حقوق اتحادیه‌های کارگری در فرانسه، ترکیه، پرو، ایالات متحده امریکا، قزاقستان، و همچنین حملات حقوقی دولت‌ها علیه حق اعتصاب در بریتانیا، فرانسه، و سایر کشورها باید متوقف شود.” کارگران ایران و حرکت‌های سندیکایی به‌حق‌شان با حضور تشکل‌های دست‌ساز در کلیه مجمع‌های بین‌المللی مخالف هستند.

باید تأکید کنیم تنها در پرتو مبارزهٔ متحد و احیای حقوق سندیکایی کارگران ایران می‌توانند به‌حضور تشکل‌های زرد حکومتی در سازمان‌های بین‌‌المللی‌ای نظیر سازمان بین‌المللی کار و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری پایان دهند و با حضور در این مرکزها صدای واقعی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن‌شان باشند.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۳، ۳۰ خرداد ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا