آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۳ منتشر شد!

تأملی بر پیش‌نویس «برنامهٔ هفتم توسعه»:تأمین امنیت سرمایه با چپاول منافع طبقهٔ کارگر

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۳

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا