کارگران و زحمتکشان

مسئله‌های جنبش سندیکایی: وظایف و مبارزات معاصر سندیکاهای کارگری

مروری بر هجدهمین کنگرهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (بیانیهٔ رُم)- بخش ششم، بخش پایانی

کمیته‌های بین‌المللی برای ترویج و دفاع از آزادی‌ها و حقوق سندیکایی تشکیل دهید:

۱۴- طبقهٔ سرمایه‌دار، ناتوان از نجات خود از چنگال بحران ساختاری عمیق‌شوندهٔ سرمایه‌داری، به یورش وحشیانه به طبقهٔ کارگر و جنبش سندیکایی متوسل شده است. اشتغال ناپایدار را تشویق می‌کند، امنیت شغلی را پایمال می‌کند، ‌شرایط کار را بدتر می‌کند، و حقوق کارگران را، ‌به‌خصوص حق تشکل‌یابی، حق چانه‌زنی جمعی، و حق اعتصاب، را از میان می‌برد.

۱۵- انحصارها، شرکت‌های چندملیتی، و دولت‌های جهان سرمایه‌داری برای محدود کردن ایجاد سندیکا و فعالیت آزادانهٔ آن‌ها، نیز محدود کردن آزادی‌های دموکراتیک و فردی کارگران در جامعه و محیط‌های کار، از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند.

۱۶- امروزه، یورش بی‌امان تجسس فناوری‌محور ضدکارگری و ایجاد محدودیت برای فعالیت آزادانهٔ اجتماعی و سندیکایی به سرکوب خشن و وحشیانهٔ ضدسندیکایی همیشگی کارفرمایان اضافه شده است، و خودکامگی دولتی نیز آن را تکمیل می‌کند، چندان که حتی تا دست زدن به قتل‌های سازمان‌یافتهٔ فعالان سندیکایی گسترش می‌یابد.

۱۷- کمیتهٔ بین‌المللی حفاظت از آزادی‌های سندیکایی و دموکراتیک شواهد موجود را گردآوری و به سازمان‌های بین‌المللی ارائه خواهد داد، و از ابتکارهای مربوط و مناسب رهبری فدراسیون نیز حمایت خواهد کرد. همچنین، با کمیتهٔ حقوقی فدراسیون همکاری خواهد کرد.

۱۸- از سوی دیگر، اغلب کارفرمایان اقدام‌های ایمنی و بهداشت لازم را در محیط‌های کار اجرا نمی‌کنند، زیرا به‌نظر آنان، ایمنی و بهداشت کارگران هزینه‌بَر است و به “سوانح کار” منجر می‌شود. سازمان جهانی کار تخمین می‌زند که سالانه در حدود ۲٫۳ میلیون کارگر زن و مرد در سراسر جهان دچار سوانح کاری یا بیماری‌های شغلی می‌شوند. این یعنی بیش از ۶ هزار مورد مرگ در هر روز.

۱۹- در سراسر جهان، هر سال در حدود ۳۴۰ میلیون سانحهٔ کاری رخ می‌دهد و ۱۶۰میلیون نفر به بیماری‌های شغلی مبتلا می‌شوند.

بودجهٔ فدراسیون

۲۰- بودجهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از پرداخت حق عضویت اعضا و حمایت مالی دوستارانش تأمین می‌شود. فدراسیون هیچ منبع مالی دیگری ندارد. به‌همین دلیل، کنگره از همهٔ سازمان‌های وابسته می‌خواهد که حق عضویت‌شان را پرداخت کنند. حمایت مالی تقویت‌کنندهٔ استقلال مالی و توسعهٔ سازمانی فدراسیون است.

سیستم ارتباطی منسجم فدراسیون

۲۱- اکثر رسانه‌های جهان در کنترل انحصارها و شرکت‌های چند‌ملیتی‌اند. این رسانه‌ها ابزار و سازوکار تبلیغ علیه منافع کارگران و ملت‌ها هستند. اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری رزمنده باید نقش تبلیغاتی این رسانه‌ها را افشا کنند و هم‌زمان، از همهٔ امکانات فناوری برای شکستن انحصار شرکت‌های چندملیتی بر اطلاعات باید استفاده کنند و برای رساندن حقایق و شواهد واقعی به کارگران راه‌هایی بیابند.

۲۲- ما تصمیم گرفتیم که دفتر مرکزی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در آتن [یونان] باقی بماند و دفتر منطقه‌‌ای اروپایی آن از قبرس، یعنی از جایی که تا کنون مستقر بود، به ایتالیا منتقل شود.

تصویب شده در هجدهمین کنگرهٔ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (WFTU)

رُم ، ایتالیا، ۷ ماه مه ۲۰۲۲ [۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱].

بخش ششم، پایان.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا