آرشیو نامه مردم

«نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۸۵ منتشر شد!

تغییر توازن نیرو علیه حکومت ولایی برای گذار از دیکتاتوری بر عهدۀ نیروهای چپ و ملی مترقی است

لینک «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۱۸۵

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا