آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۴ منتشر شد!

  • تأملی بر مشخصه‌های جنبش اعتصابی زحمتکشان در مرحلهٔ کنونی
  • حقوق بازنشستگان و بحران صندوق‌های بازنشستگی
  • پویهٔ پیدایش سندیکاهای کارگری در ایران – بخش هشتم
  • فقدان ایمنی در محیط کار: برنامه‌های رژیم ولایت ‌فقیه عامل افزایش سوانح کار است!
  • اتحادعمل فراگیر در جنبش کارگری و سندیکایی اسپانیا

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۴ 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا