مسایل بین‌المللی

دستاوردهای حزب کمونیست یونان در انتخابات یونان

انتخابات پارلمان یونان در دو مرحله برگزار شد. مرحلهٔ اول در خردادماه ۱۴۰۲ انجام گرفت، اما به سبب قطعی نبودن نتیجه، در مرحلهٔ دوم، ۲ تیرماه ۱۴۰۲، مجدداً برگزار شد. در مرحلهٔ دوم حزب محافظه‌کار “دمکراسی نو” به تشکیل دولت موفق شد. قانون انتخاباتی یونان تصریح می‌کند که اگر پس از برگزاری انتخابات هیچ حزبی نتواند دولت تشکیل دهد باید نظرسنجی‌ای سریع برگزار شود و به آن حزبی که بیشترین سهم را در این نظرسنجی کسب کند “کرسی‌های جایزه” واگذار ‌شود.

واگذاری کرسی‌های جایزه به‌این شکل تعیین می‌شود: حزبی که با دست‌کم ۲۵ درصد رأی‌ها اول شود، ۲۰ کرسی اضافی و یک کرسی اضافی به‌ازای هر نیم درصد حداکثر تا سقف ۲۵ درصد و ۴۰ کرسی اضافی تا حداکثر ۵۰ کرسی اضافی با ۴۰ درصد (یا بیشتر) رأی‌ها دریافت خواهد کرد. این قانون ویژه در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و با انتخابات ماه خرداد امسال که در آن هیچ حزبی موفق به تشکیل دولت نشد، به‌اجرا درآمد.

در انتخابات تیرماه حزب “دموکراسی نو” (ND) تعداد ۴۰٫۵۵ رأی‌ها را به‌دست آورد، درحالی که حزب “سیریزا” تعداد ۱۷/۸۴ درصد رأی‌ها، و حزب “پاسوک” (حزب سوسیال دموکرات قدیمی‌ای دیگر) تعداد ۱۱/۸۵ درصد رأی‌ها را به‌دست آوردند. حزب “کمونیست یونان” تعداد ۷/۷ درصد رأی‌ها را به‌دست آورد.

میزان مشارکت در انتخابات تیرماه در قیاس با میزان مشارکت ثبت شده در انتخابات ماه خرداد نزدیک به ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد. دلیل این کاهش بیشتر سرخوردگی اکثر مردم از نیروهای عمدهٔ سیاسی بود که باعث گردید آنان از دادن رأی باز داشته شوند. بررسی‌های پس از انتخابات نشان می‌دهند که شماری شایان‌توجه از رأی‌دهندگانی که در آن شرکت نکردند به دو حزب بزرگ سیاسی “دمکراسی نو” و حزب “پاسوک” تعلق داشتند. رأی‌دهندگان “سیریزا” نیز در شماری کم‌تر در انتخابات خردادماه شرکت کردند. با وجود اینکه رأی‌دهندگان حزب “دمکراسی نو” برای رأی دادن با تمام نیرو بیرون نیامدند، این حزب به‌دلیل کسب ۵۰ “کرسی جایزه‌ای” اکثریت را توانست به‌دست آورد.

یکی از جنبه‌های دلگرم‌کننده انتخابات افزایش پیوستهٔ سهم رأی‌های حزب کمونیست یونان بود. حزب کمونیست یونان  افزایش ۲/۵ درصدی سهم رأی‌هایش در قیاس با انتخابات سال ۱۳۹۸ را شاهد بود و حتا در قیاس با رأی‌هایی که در تیرماه امسال دریافت کرد نیز از افزایشی ۰/۴ درصدی برخوردار شد. برآمد افزایش سهم رأی‌ها به افزایش تعداد اعضای حزب کمونیست برای حضور در پارلمان این کشور انجامید واکنون شمار نمایندگان حزب درمجموع به ۲۱ تن می‌رسد. اما بر اساس قانون کرسی‌های جایزه‌ای، پنج کرسی جایزه‌ای اضافی از حزب کمونیست گرفته شد و به حزب دمکراسی نو تعلق گرفت.

دستاوردهای حزب کمونیست یونان در فضایی که همیشه گفته می‌شود نیروهای چپ، به‌ویژه حزب‌های کمونیست، در انتخابات به‌شدت شکست می‌خورند، برجسته‌تر می‌شود. این امر چون در قاره اروپا اتفاق افتاده است اهمیتی بیشتر پیدا می‌کند. جالب این است که باید توجه داشت “سیریزا”- حزب “چپ” مورد علاقه رسانه‌ها- به‌دلیل سازش‌هایش با سیاست‌های نولیبرالی و به‌اجرا درآوردن اقدام‌های ریاضتی به‌دستور سرمایهٔ مالی بین‌المللی، با کاهش پیوستهٔ حمایت روبرو است.

عامل مهمی که به حمایت فزاینده از حزب کمونیست یونان کمک کرد مبارزه‌های بی‌وقفهٔ آن با سیاست‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی دولت‌های پی در پی در یونان است. این حزب پیوسته مبارزهایی(سیاست‌هایی) سازش‌ناپذیر علیه دولت‌های حزب “دمکراسی نو”، “پاسوک” و حتا “سیریزا” هدایت کرده است. به‌ویژه اینکه حزب کمونیست یونان از آغاز بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸/ ۱۳۸۷ همواره در کنار جبههٔ مبارزِ همهٔ کارگران (PAME)، کنفدراسیون طبقه کارگر، ایستاده و از مشارکت فعال درهمه پیکارهای طبقه کارگر پشتیبانی کرده است.

در دورهٔ پس از بحران جهانی، جبهه مبارز همه کارگران به‌طورمیانگین، افزون بر تشکل و مشارکت در اعتصاب سالانه بخش‌های مختلف تولید، دست‌کم سه اعتصاب عمومی را سازمان‌دهی کرد. حزب کمونیست یونان همراه با جبهه مبارز همه کارگران فعالانه در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و اعضایش از مشارکت فعال در صف کارگران معترض یا در اعتصاب و مبارزه برای حقوق و بهره‌مندی‌های طبقه کارگر کوتاهی نکردند. همه این تلاش‌ها در میان مردم بازتاب یافته و به حمایت فزاینده از حزب کمونیست در یونان یاری رسانده است.

حزب کمونیست یونان فرازمندی انتخاباتی‌اش را با “به‌کارگیری بینش نظری و سیاسی”‌اش در پرسمان‌هایی مهم مانند تاریخ، اقتصاد، پیشرفت‌های دانش، فناوری، آموزش، و سلامت بی‌ارتباط نمی‌داند. این حزب به‌طورفعال در پرداختن به پیچیدگی و تنگناهای اجتماعی معاصر و بالا بردن سطح فعالیت‌های فرهنگی مشارکت داشته که به شکل‌گیری حمایت‌هایی گسترده‌تر از آن انجامیده است. یک نمونه‌ چشمگیر در این زمینه مشارکت فزاینده مردم در جشنوارهٔ فرهنگی سالانهٔ “اُدیگیتیس” (“Odigitis”) است که از سوی [سازمان] جوانان کمونیست یونان (KNE) برگزار می‌شود. حزب کمونیست یونان در طول پویش‌گری و فعالیت‌های مبتکرانه‌اش با استواری از سوسیالیسم دفاع کرده و آن را تنها راه رو به‌پیش برای طبقه کارگر و مردم کشور می‌داند.

حزب کمونیست یونان پیوندهایی نیرومند و مبارزه‌جویانه در بخش‌های مختلف جامعه ازجمله محل کار، سکونت‌گاه‌های زحمتکشان، روستاها، کانون‌های مراقبت‌های بهداشتی، کانون‌های آموزشی، و عرصه‌های فرهنگی برقرار و حفظ کرده است. این حزب در تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی با صدها کارگر و نان‌آور خانواده علیه توقیف و بازستانی خانه‌ها و بسته شدن مغازه‌های کوچک همراه بوده است. اعضای حزب همچنین فعالانه در حرکت‌های اعتراضی علیه رویدادهای ناخواسته و زیان‌آور در محل کار مشارکت داشته‌اند. حزب کمونیست در محکومیت بدرفتاری با مهاجران، به‌ویژه سیاست‌هایی که به مرگ‌ غم‌انگیز بسیاری در ساحل‌های آن منجر شده به سازمان‌دهی و رهبری حرکت‌هایی اعتراضی دست زده است.

حزب کمونیست یونان در همبستگی با مبارزه کشاورزان در دفاع‌شان از درآمد و معیشت خود فعالانه حضور دارد. کنش‌گری این حزب در بخش بهداشت به‌ویژه در زمان همه‌گیری [کرونا] چشمگیر بوده است. صدها نفر از داوطلبان حزب در مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی مردم شرکت داشتند و برای حقوق کارکنان مراقبت‌های بهداشتی مبارزه کردند و از تلاش و کوشش‌شان سپاسگزاری و ستایش گردید. این تلاش‌ها باعث شد که اتحادیه‌های کارگری در بخش بهداشت به حزب نزدیک‌تر شوند.

هنگام روی دادن بلاهای طبیعی مانند آتش‌سوزی جنگل‌ها و توفان‌های خسارت‌بار، در زمانی که دولت مردم آسیب‌دیده را رها کرد حزب حضوری تأثیرگذار داشته و از هیچ‌گونه کمکی کوتاهی نکرده است. در پیکار و سازمان‌دهی دارندگان شغل آزاد برای شرایط بهتر، حزب نقشی مهم داشت. سازمان جوانان حزب به مشکل‌های دانشجویان و جوانان با پشتکار رسیدگی کرده است. از این روی و به‌خاطر این فعالیت‌ها در میان دانش‌آموزان دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، و پانسپوداستیکی، شاخهٔ دانشجویی این سازمان برای دومین سال متوالی رتبه نخست را در انتخابات دانشجویی کسب کرد. از فعالیت‌های سازمان جوانان حزب به همیاری و کمک‌رسانی‌اش پس از حادثه تراژیک قطار مسافربری در منطقه “تمپه” که دانشجویان بسیاری در میان انبوه کشته‌شدگان جان خود را از دست دادند می‌توان اشاره کرد. حزب کمونیست یونان سیاست خصوصی‌سازی و آزادسازی حمل‌و‌نقل را مسئول این رویداد دانست و مردم را علیه رویکرد دولت در این زمینه بسیج کرد.

حزب کمونیست یونان برنامه و دیدگاهش برای دستیابی و برپایی “قدرت و حکومت کارگری” و شرایط ضروری به‌منظور تحقق آن را برای مردم مشخص و اعلام کرده است. حزب بر نقش‌اش در دستیابی به جامعه‌ای برابرنگرانه و عادلانه‌تر همواره تأکید کرده است.

نمایندگان حزب کمونیست یونان با پشتکار در امور پارلمان شرکت داشته و نهایت سعی و تلاش خود را می‌کنند تا دولت را برای توجه و رسیدگی به مسائل و خواسته‌های کارگران وادارند. حزب دربارهٔ فعالیت پارلمانی اعلام کرده است که “این نهاد را برای افشای سیاست طبقاتی دولت و حزب‌های دیگر به‌کار می‌گیرد.”

مجموعهٔ این فعالیت‌های سیاسی پیکارجویانه و پیگیر حزب کمونیست یونان در سکونت‌گاه‌های زحمتکشان و در میان توده‌های مردم بود که توانست به موفقیت آن جامه عمل بپوشاند. یادآوری این نکته مهم است که این موفقیت را در منطقه‌های کارگرنشین و زحمتکش شهر آتن، پیره، تسالونیکی و سایر کلان‌شهرها به‌دست آورد.

واکاوی در الگوی رأی‌دهی نشان می‌دهد که ۷/۹ درصد از مردان و ۷ درصد از زنان به حزب کمونیست رأی داده‌اند. نکته جالب این است که سهم رأی‌آوری این حزب در میان جوانان ۱۷ تا ۲۴ سال بالاتر ۸/۱ درصد است و دستاوردی بهتر از برآورد حزب بود. به‌همین ترتیب، در بین افراد ۲۵ تا ۳۴ سال ۸/۹ درصد آرا و در بین گروه سنی ۳۵ تا ۵۴ سال ۷/۵ درصد آرا را به‌دست آورد. این حزب در میان افراد ۵۵ سال به بالا ۷/۱ درصد آرا را به‌دست آورد. این آمار نشان‌گر این است که حزب کمونیست یونان بخش قابل توجهی از رأی‌هایش را از جوانان دریافت کرده است.

اگر رأی‌دهندگان را بر اساس شغل بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که ۹/۵ درصد از دانشجویان دانشگاه و دانش‌آموزان مدرسه، ۹ درصد از کارمندان بخش خصوصی، ۸/۷ درصد از بیکاران، ۸/۵ درصد از کارکنان بخش دولتی، ۷ درصد از زنان خانه‌دار، ۶/۲ درصد دارندگان شغل آزاد، ۵/۷ درصد از بازنشستگان و ۵/۲ درصد از کشاورزان، دام‌داران و ماهی‌گیران به این حزب رأی داده‌اند. این آمار به‌صراحت نشان می‌دهد که بیشتر حمایت حزب کمونیست یونان از طبقه کارگر و کشاورزان دریافت شده است.

حزب کمونیست یونان بر این باور است که این پیروزی، حزب را برای “سازمان‌دهی و بازیابی توان دوبارهٔ اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری و مردمی در میان توده‌ها، و همچنین گسترش و هم‌پیوندی چند سویه میان نیروها را کارآمدتر خواهد کرد. ” حزب هم‌پیوندی کنونی نیروها را “منفی” می‌داند، زیرا در آن حزب‌هایی وجود دارند که تأمین منافع  گروه‌های تجاری، اتحادیهٔ اروپا، و ناتو را دنبال می‌کنند اما همچنان از حمایت اکثریت کارگران و مردم برخوردار هستند. حزب کمونیست یونان بر این باور است که این حمایت ناشی از پذیرش سیاست‌های ضد مردمی‌ای که از سوی حزب‌های طبقه حاکم به‌پیش برده و گسترانده می‌شود نیست، بلکه از مخدوش‌سازی و جوسازی برای وعده‌هایی فریبکارانه از سوی طبقه حاکم ناشی می‌شود. از این روی، حزب هدایت کارزار بینشی و نظری‌ای فراگیر برای افشای ماهیت طبقاتی دولت و بسیج مردم در مبارزه علیه سرمایه‌داری را لازم و مهم می‌داند. از طریق چنین تلاش‌هایی، حزب کمونیست یونان قصد دارد روایت غالب در جامعه را به‌چالش بکشد و تغییری در آگاهی همگانی پدید آورد تا به جنبشی گسترده‌تر علیه سرمایه‌داری بینجامد.

حزب کمونیست یونان همچنین به افزایش حضور حزب‌های راست افراطی در پارلمان اشاره کرد و تأکید کرد که در مبارزه با آن‌ها نباید از وضع موجود خشنود و آسوده‌خیال بود. این حزب می‌داند که ریشهٔ حضور این نیروهای راست افراطی در نظام سرمایه‌داری کنونی، در سیاست‌های مهاجرت اتحادیهٔ اروپا و در اقدام‌های سرکوبگرانه و تهاجمی که جنبش کارگری و مردمی را هدف قرار می‌دهد، نهفته است. حزب کمونیست یونان قاطعانه می‌گوید که برخورد با این نیروهای راست افراطی نمی‌تواند تنها از راه راهکارهایی قانونی انجام شود. “این موضوعی است که به‌دست جنبش کارگری و توده‌های مردم تعیین خواهد شد. حزب کمونیست یونان به پیکار در این مسیر همان‌طور که در طول پیکارهای گذشته این کار را انجام داده است ادامه خواهد داد.”

دولت با رهبری حزب “دمکراسی نو” قصدش را به‌منظور پیش‌بُرد برنامه ضد مردمی به‌صراحت اعلام کرده و خواست‌های جدید اتحادیهٔ اروپا و ناتو را پذیرفته است. این دولت برآن است که سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی‌اش را که شامل بستن مالیات‌های سنگین بر طبقه کارگر و دارندگان شغل آزاد خواهد بود به‌پیش ببرد. از این روی، حزب کمونیست یونان در پیامی هشداردهنده‌ به مردم اعلام کرده که دورانی سخت و چالش‌برانگیز در راه است. حزب از مردم می‌خواهد که از گرفتن “موضع منفعلانه” دوری کنند و به اِعمال سیاست‌های ضد مردمی دولت مهلتی اضافی ندهند و به‌جای آن، توصیه می‌کند که پیش‌دستانه از همان آغاز در برابر این سیاست‌های زیان‌بار بایستند. حزب کمونیست یونان با شعار تکیه صد درصد اپوزیسیون بر توده‌‌های مردم مبارز و درنظر داشتن منافع طبقه کارگر وارد این انتخابات شد. حزب پس از نتیجه انتخابات، با شور و شوق بر تعهد خود مبنی بر پیشگامی در حرکت‌های اعتراضی‌ای مبارزه‌جویانه تأکید کرد. حزب کمونیست یونان با صراحت گفت که به حفظ پیوند قوی خود با طبقه کارگر ادامه خواهد داد و فعالانه در تمام پیکارهای آنان شرکت خواهد کرد. حزب کمونیست یونان با اطمینان به توانایی‌اش، اکنون برای گردآوردن جوانان و کارگران و متحد کردن آنان در زیر پرچم خود از موقعیتی بهتر برخوردار است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۸، ۲۳ مرداد  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا