آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۵ منتشر شد!

تأملی بر انزوای رهبری تشکل‌های زرد حکومتی و لزوم تقویت بنیهٔ جنبش کارگری- سندیکایی

لینک ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۵

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا