ویژه‌نامه

ویژه نامۀ «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۸، دربارۀ هفتادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ منتشر شد!

بیانیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران به مناسبت هفتادمین سالگرد کودتای امپریالیسم آمریکا و انگلیس برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق و غارت نفت ایران!

لینک ویژه نامۀ «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۸، دربارۀ هفتادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا