کتاب ها

کتاب «یک دادگاه تاریخی» منتشر شد

کتابی که حزب تودۀ ایران در سال ۱۳۲۸، با عنوان «یک دادگاه تاریخی» جهت افشاء کردن توطئه های رژیم شاه، برای سرکوب حزب تودۀ ایران در پی ماجرای «ترور» محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۲۷، منتشر کرد.

لینک کتاب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا