مسایل سیاسی روز

توده ای ها در جشن های روزنامه های حزب های کارگری و کمونیستی

* پرچم همبستگی با مبارزه مردم ایران بر فراز جشنوارۀ اومانیته!

* برگزاری موفق نشست حزب‌های کمونیست خاورمیانه و شمال آفریقا در جشنوارۀ اومانیته

* شرکت هواداران حزب در «جشنواره ندای مردم» در شهر وین (اتریش)

* شرکت هواداران حزب توده ایران در «جشنواره خانه مردم» درشهرگراتس (اتریش)

نمادهای خیزش “زن، زندگی، آزادی” در جای‌جای پارک بزرگ جشنواره یادآور صحنه‌های مبارزهٔ مردم ایران، به‌ویژه زنان و جوانان، برای شرکت‌کنندگان در این فستیوال بی‌همتای سیاست و هنر و همبستگی بود.

سَردَر ورودی غرفهٔ “نامه مردم” در قلب دهکدهٔ جهانی مزیّن به بنرهای بزرگ الهام‌گرفته از جنبش مردمی ایران بود که شعارهای اصلی حزب بر روی آن‌ها نقش بسته بود.

به دعوت حزب کمونیست فرانسه، هیئت نمایندگی حزب تودهٔ ایران در جلسهٔ سخنرانی مهم رفیق فابین روسل، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، حضور یافت. رفیق روسل در این جلسه دربارهٔ برنامهٔ مبارزاتی رفقای فرانسوی با هدف ایفای نقشی مؤثرتر در حیات سیاسی فرانسه صحبت کرد. نمایندگان دیگر حزب‌های برادر حاضر در جشنواره و سفیران و نمایندگان دیپلوماتیک کشورها، از جمله  کوبا و فلسطین، به این جلسه دعوت شده بودند و در آن حضور داشتند.

شهریور هر سال موعد برگزاری جشنواره‌های متعدد روزنامه‌های چپ و کمونیست اروپاست. در این میان، جشنوارهٔ روزنامهٔ اومانیته جلوهٔ خاصی دارد و از نظر تعداد شرکت‌کننده و سازمان‌دهی بزرگ‌ترین جشنواره است. در جشنواره امسال بیش از ۴۳۰ هزار نفر شرکت داشتند.

امسال، در روزهای ۱۵ تا ۱۷ سپتامبر (۲۴ تا ۲۶ شهریور)، در محوطه‌ای وسیع در  منطقه «اسون» در جنوب شهر پاریس، پایتخت فرانسه، که در گذشته پایگاه آموزش هوایی بوده است، شاهد لحظه‌های درخشانی از همبستگی ترقی‌خواهان فرانسه و بیش از ۱۰۰ کشور دیگر با خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” در ایران بودیم. حزب کمونیست فرانسه این جشنواره را فرصتی بی‌همتا برای جذب و جلب نیرو از میان صدها هزار جوان و کارگر فرانسوی، بازنشستگان، زنان و شهروندان دوملیتی می‌داند. دست‌اندازی هم‌زمان دولت نولیبرال و طبقهٔ سرمایه‌داری حریص به سفرهٔ زحمتکشان فرانسوی و حقوق دموکراتیک آنان و غارت منابع اولیه و ثروت‌های طبیعی مستعمره‌های سابق فرانسه به‌ویژه در آفریقا، به اوج‌گیری مبارزهٔ نیروهای چپ فرانسه در سال اخیر انجامیده است. انتخابات پارلمان اروپا نیز در پیش است و راه یافتن کاندیداهای حزب کمونیست فرانسه به این پارلمان در صدر برنامه‌های این حزب قرار دارد.

دهکدهٔ جهانی در قلب محوطهٔ وسیع محل برگزاری جشنوارهٔ اومانیته، شامل غرفه‌های رنگارنگ و بزرگ و کوچک و فعالیت‌های متنوع فرهنگی و هنری و سیاسی، تصویرگر تنوع قومی و فرهنگی و سیاسی جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. عمده فعالیت‌های بین‌المللی این جشنواره از دهکدهٔ جهانی هدایت می‌شود. غرفه‌های مزیّن به عکس‌ها و پوسترها و شعارهای رزم‌جویانه، در کنار نمایش کارهای متنوع هنری و دستی بومی و محلی و ملی از همه جای فرانسه و جهان، نگاه‌های مشتاق و کنجکاو شرکت‌کنندگان را به سوی خود جلب می‌کردند. غرفه‌ها در دو سوی خیابان‌هایی قرار داشتند که به یاد رزم‌آوران، مشاهیر، و رهبران بزرگ جنبش کمونیستی فرانسه و جهان نام‌گذاری شده‌اند. حاضران در جشنواره در صدها جلسه بحث و گفت‌وگو  شرکت کردند که در بخش‌های متعدد محوطه عظیم جشنواره برگزار می‌شد. بازدیدکنندگان، که بسیاری از آن‌ها از فعالان سیاسی و اجتماعی‌اند، دربارهٔ موضوع‌های گوناگون به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و در محیطی سرشار از اشتیاق به بیشتر دانستن، از تجربیات مبارزات عملی و نظری یکدیگر آگاهی یافتند.

غرفهٔ نامه مردم در خیابانی به نام “مهسا امینی” در “دهکدهٔ جهانی” در مجاورت ده‌ها غرفه روزنامه‌های ارگان حزب‌های برادر، چپ، دموکرات، و مترقی قرار داشت. دیواره‌های غرفهٔ نامهٔ مردم با عکس جان‌باختگان توده‌ای مبارز راه مطالبات زحمتکشان و توده‌های مردم و با پوسترها، شعارها، و پارچه‌نوشت‌های افشاگرانه دربارهٔ وضع زندگی و مبارزهٔ مردم در ایران تزیین شده بود. در هر سه روز جشنواره، ده‌ها رفیق و هوادار حزبی با ارائهٔ غذاهای سنتی ایرانی و نوشیدنی از بازدیدکنندگان غرفهٔ نامهٔ مردم پذیرایی کردند.

با توجه به اوج‌گیری مبارزات زحمتکشان و به‌طور کلی مردم ایران در سال‌های اخیر در راه عدالت و آزادی و دست یافتن به حقوق بنیادی، و به‌ویژه پیوستن جوانان و زنان به جنبش “زن، زندگی، آزادی”، امسال در فعالیت‌های سیاسی غرفه نامهٔ مردم تغییرهایی داده شده بود. برپایی میز کتاب و نشریات جدید حزب تودهٔ ایران، برگزاری دو جلسهٔ سیاسی دربارهٔ تحولات جاری ایران با تمرکز بر خیزش “زن، زندگی، آزادی”، و همچنین برگزاری میزگردی با شرکت شش حزب کمونیست و کارگری منطقه خاورمیانه از جمله فعالیت‌های امسال غرفهٔ ما بود.

بازدیدکنندگان از غرفهٔ نامهٔ مردم به‌ویژه با اشتیاق و کنجکاوی جویای اطلاعات و همچنین توضیح دربارهٔ ماهیت جنبش اعتراضی کنونی مردم ایران بودند. رفقای مسئول غرفه ضمن گفت‌وشنود با بازدیدکنندگان، آن‌ها را در جریان رخدادهای ایران می‌گذاشتند. برگه‌ها و جزوه‌هایی حاوی اطلاعات سیاسی-اجتماعی و مقاله‌ها و تحلیل‌های حزب نیز به زبان‌های فارسی و فرانسوی و انگلیسی تهیه شده بود که در اختیار بازدیدکنندگان علاقه‌مند گذاشته می‌شد. همچنین، سازمان‌دهندگان غرفه با تدارک و چاپ اعلامیه‌ای به زبان فرانسوی دربارهٔ تحولات عمده ایران و سیاست و تحلیل حزب در مورد آن‌ها، و انتشار وسیع این اعلامیه در دهکدهٔ جهانی، برای اطلاع‌رسانی در مورد تحولات ایران کوشیدند.

1191-Humanite3

در سه روز برگزاری جشنواره، عدهٔ زیادی از ایرانیان شرکت‌کننده در جشنواره از غرفهٔ ما بازدید و با رفقای حزبی گفت‌وگو کردند. همچنین، مسئولان غرفه به حضور هیئت‌های نمایندگی حزب چپ ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ اومانیته خوشامد گفتند. در پذیرایی از این رفقا و گفت‌گو با آن‌ها، بر نظر حزب تودهٔ ایران دربارهٔ ضرورت وحدت عمل و گفت‌وگوی سازمان‌دهی‌شده برای توافق بر سر کارپایه‌های مبارزاتی مشترک بین نیروهای چپ و معتقد به سوسیالیسم تأکید شد.

 

جلسهٔ تبادل‌نظر دربارهٔ تحولات سیاسی ایران در غرفهٔ »نامه مردم«

 

روز شنبه ۲۵ شهریور، در جلسه‌ای که برگزاری آن از قبل در رسانه‌ها اعلام و سازمان‌دهی شده بود، رفقای عضو کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران که در جشنواره حاضر بودند با برخی از اعضا و هواداران حزب و همچنین علاقه‌مندان به تحولات سیاسی ایران به گفت‌وگو نشستند. از نکات جالب توجه، حضور برخی از رفقای کرد عراقی کمونیست علاقه‌مند به حزب ما در این نشست بود.

در ابتدا، رفیق مسئول سازمان‌دهی غرفه از حضور رفقا و دوستان تشکر کرد. سپس، او جمع‌بندی فشرده‌ای از تحلیل حزب ما دربارهٔ خیزش “زن، زندگی، آزادی” ارائه داد که در پلنوم اردیبهشت کمیتهٔ مرکزی به تصویب رسیده بود. از جمله به این واقعیت اشاره شد که جنبش مردمی در یک سال گذشته، به‌رغم همه فشارها و سرکوب‌های رژیم، توانسته است ضربه‌هایی کاری به اقتدار حاکمیت رژیم ولایت فقیه وارد کند و آن را در مقاطعی به عقب‌نشینی‌هایی وادار کند. همچنین، به ریزش‌هایی در پایگاه اجتماعی رژیم، زنده بودن و امکان واقعی دوباره فعال شدن توده‌ها در طلب خواست‌هایشان، و ضرورت کار مشخص در درون ایران برای ایجاد هماهنگی بین فعالان خیزش “زن، زندگی، آزادی” و جنبش کارگری و سندیکایی اشاره شد.

در ادامه این گفت‌وگو، چند رفیق دیگر حاضر در جلسه به جنبه‌های گوناگون جنبش عمومی مردم ایران، ضرورت مطالعه و به‌کارگیری راهکارهای مؤثر برای جلب هرچه وسیع‌تر توده‌ها به حمایت از جنبش “زن، زندگی، آزادی”، و تلاش برای کمک به شکل‌گیری جبههٔ متحد ضدّدیکتاتوری اشاره کردند. در بخش دیگری از جلسه، به سؤال‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.

در انتها، یکی از زنان جوان کُرد که با لباس کُردی زیبایی همراه با مادرش در این جلسه شرکت کرده بود و یکی از رفقا صحبت‌ها را به زبان کردی برای او ترجمه می‌کرد، اظهار تمایل کرد که شعری به زبان کُردی دربارهٔ مهسا امینی بخواند.  اجرای این شعر با عنوان “مهسا، دختر ایران” (و نه‌فقط یک دختر کُرد) با استقبال حاضران روبه‌رو شد و تأکیدی بود بر این واقعیت که رفقای کُرد به پیوند‌های عمیق با همهٔ مردم ایران در هر گوشهٔ ایران باور دارند.

 

سخنرانی فابین گی، سردبیر اومانیته، در مراسم گشایش جشنوارهٔ اومانیته

فابیان گی، سردبیر روزنامهٔ اومانیته، در مراسم گشایش جشنوارهٔ امسال در مورد فلسفهٔ مرکزی سازمان‌دهی جشنواره گفت: “جشنواره اومانیته سرود برادری و همبستگی است. قلب تپندهٔ مبارزه برای رهایی انسان، برای آزادی، برای برابری، برای محیط‌زیست، برای حقوق بشر و صلح است. این جشنواره در خدمت همه و مبارزات مشترک ما است. تدارک مبارزه و مقاومت‌های فردا از طریق این جلسات، این بحث‌ها، این تبادل‌نظرها، با استقبال گستردهٔ مردمی ممکن می‌شود که برای گفت‌وگو و تبادل‌نظر به این جشن می‌آیند و در رویدادهای فرهنگی شرکت می‌کنند. برای تحقق پروژه‌ای اجتماعی تلاش می‌کنیم که با قدرت و شجاعت در برابر خشونت بحران‌هایی بایستد که پیامد آن خشم و بدبختی و جنگ است، تا از این راه، خود را از نظامی که بر اساس استثمار و بهره‌کشی از زنان و مردان و زیست‌بوم‌ها و طبیعت ساخته شده است، رها کنیم. “در سرتاسر جهان، صداهایی برای خنثی کردن این شواهد در جهانی محکوم به شرارت سرمایه‌داری بلند می‌شود. در سراسر جهان، مردم در حال مبارزه برای تحقق جایگزین [سرمایه‌داری] و ساختن جامعه‌ای دیگر با بیرون کشیدن داشته‌های عمومی از چنگال بازار و تقسیم قدرت و دانش و ثروت هستند. در جشنوارهٔ اومانیته، نیاز حیاتی به برقراری آلترناتیو واقعی و آرمان‌خواهانه [در برابر سرمایه‌داری] در فضایی برادرانه، صمیمی، حمایتگر، و صلح‌آمیز بیان و برجسته می‌شود.

“با توجه به شوک‌های فزاینده‌ای که در فواصل منظم بر جوامع ما وارد می‌شود، فوریت تحقق جایگزین مطمئن و رشک‌برانگیز ضروری و حیاتی است. جشنوارهٔ اومانیته بیش از هر چیز فضایی است که کمونیسم را به‌مثابهٔ جایگزینی مطمئن و رشک‌برانگیز و مطلوب مطرح می‌کند. شرکت‌کنندگان در سه روز برگزاری جشن اومانیته این فضار را کاملاً احساس خواهند کرد.”

 

برگزاری موفق نشست حزب‌های کمونیست خاورمیانه و شمال آفریقا در جشنوارهٔ اومانیته

1191-Humanite4

حضور فعال نمایندگان رهبری حزب کمونیست فرانسه و همچنین دبیر بخش بین‌المللی حزب زحمتکشان مترقی قبرس (آکل) در این نشست به تبادل‌نظر حزب‌های منطقه برای گسترش همبستگی بین‌المللی کمک شایانی کرد. هدف محوری این نشست بررسی بحران بی‌سابقه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در خاورمیانه و ضرورت همفکری برای گسترش همبستگی با نیروهای مترقی منطقه بود. این نشست به دعوت و میزبانی حزب تودهٔ ایران در «غرفهٔ نامهٔ مردم» برگزار شد.

در آغاز نشست، نمایندۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودهٔ ایران از شرکت‌کنندگان برای قبول دعوت و شرکت در بحث و تبادل‌نظر سپاسگزاری کرد و به آنها خوش امد گفت. او ضمن اشاره به اوضاع ملتهب ایران و ادامهٔ موج سرکوب حکومتی برای جلوگیری از ادامهٔ مبارزهٔ مردم، که در یک سال گذشته موجودیت رژیم دینی ایران را تهدید کرده است، بر ضرورت درک ماهیت و هویت واقعی جنبش مردمی ایران و اهمیت همبستگی بین‌المللی با آن تأکید کرد. رفیق در ادامه به بحران همه‌جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سال‌های اخیر در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و آن را محصول مستقیم پذیرش و آمیزش ایدئولوژی “اسلام سیاسی” در دولت‌های حاکم دانست. او سپس حزب‌های کمونیست، چپ، و نیروهای ترقی‌خواه جهان را فراخواند که با درک ماهیت ارتجاعی “اسلام سیاسی”، یا اسلام حکومتی، و خصومت بنیادی آن با حقوق و آزادی‌های دموکراتیک، دموکراسی، عدالت اجتماعی، پیشرفت، و حق حاکمیت ملی، توهّمی دربارهٔ امکان و قابلیت “ضدّامپریالیست بودن” آن  نداشته باشند. سرنوشت انقلاب بهمن ۱۳۵۷، سرکوب خونین نیروهای دگراندیش و نابود کردن اقتصاد ایران، منزوی کردن ایران در جهان، و ایجاد ناعادلانه‌ترین شرایط برای زندگی و کار زحمتکشان ایران همگی شواهدی از عملکرد واقعی حکومت دینی و “اسلام سیاسی” است.

رفیق وَنسان بوله، دبیر شعبهٔ بین‌المللی حزب کمونیست فرانسه، سخنرانی بعدی بود. او گفت: “خیلی خوشحالم که در گردهمایی حزب‌های مهم کمونیست منطقه شرکت می‌کنم که مبارزات مشترک فراوانی با آنها داشته‌ایم. حزب کمونیست فرانسه ده‌ها سال است که همفکری‌ها و مبارزات مشترک با بسیاری از این حزب‌ها داشته است: با رفقای حزب کمونیست سودان در مورد مشکلات انبوه آن کشور؛ با رفقای حزب کمونیست لبنان در چهارچوب روابط نزدیکی که با یکدیگر داشته‌ایم؛ با رفقای حزب تودهٔ ایران به‌ویژه در ارتباط با مبارزات مردم ایران با رژیم سرکوبگر؛ با رفقای حزب کمونیست عراق که مبارزات مشترکی در سال‌های اخیر داشته‌ایم؛ و با رفقای کمونیست قبرس (در آکل)، به‌ویژه در شصتمین سالگرد اشغال قبرس و مبارزه در راه یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به اشغال بخشی از آن کشور.”

رفیق فرانسوی سپس افزود: “من از حزب تودهٔ ایران برای سازمان‌دهی این ابتکار مهم تشکر می‌کنم. حزب کمونیست فرانسه از مبارزهٔ مردم ایران و سرکوب آنها به دست دیکتاتوری حاکم باخبر است. من امروز بار دیگر بر همبستگی حزب کمونیست فرانسه با مردم ایران و همهٔ ملت‌های درگیر مبارزه با اقتدارگرایی رژیم‌های خودکامه و سرکوبگر تأکید می‌کنم.”

رفیق ونسان در ادامه به مبارزات جاری حزب کمونیست فرانسه، برگزاری کنگرهٔ حزبی در شهر مارسی، و تلاش برای گسترش و ارتقای مبارزهٔ حزب برای ایفای نقشی مؤثرتر در اوضاع کنونی فرانسه اشاره کرد.

حسن حمدان، عضو کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست لبنان، در صحبت‌هایش در این نشست نخست همبستگی آن حزب را با حزب تودهٔ ایران و مردم ایران و حزب‌های کمونیست عراق و قبرس و سودان ابراز کرد و صمیمانه از حزب کمونیست فرانسه برای شرکت فعال در این نشست مهم، و از حزب تودهٔ ایران برای سازمان‌دهی این نشست و دعوت حزب‌ها و نیز مهمان‌نوازی و پذیرایی گرم از شرکت‌کنندگان قدردانی کرد.

او سپس به تشریح اوضاع داخلی لبنان و بحران عمیق سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اشاره کرد که آن کشور در حال حاضر با آن درگیر است. او به اعتصاب‌های مردم و کارگران لبنان برای مطالبات برحق و عادلانه‌شان اشاره کرد و طبقهٔ حاکم کنونی را- و نوع سرمایه‌داری و نئولیبرالیسمی را که بر آن حاکم است- در ایجاد تمام مشکلات و دشواری‌های جدّی کنونی در لبنان مقصر دانست.

همچنین، او در مورد جنبش مقاومت میهنی لبنان علیه اشغال درازمدت اسرائیل و تهدید جنوب لبنان صحبت کرد و به چهل و یکمین سالگرد تأسیس جنبش مقاومت اشاره کرد که پس از حمله و اشغال لبنان به‌دست نیروهای نظامی اسرائیل در سپتامبر ۱۹۸۲ شکل گرفت.

در ادامه، او در مورد مسائل مربوط به فلسطین و همبستگی تزلزل‌ناپذیر مردم لبنان و حزب کمونیست لبنان با مقاومت مردم فلسطین صحبت کرد که برای استقلال و آزادی و حق خود برای داشتن کشوری مستقل مبارزه می‌کنند؛ کشوری که باید شامل تمام سرزمین‌های فلسطینی در داخل مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد باشد (راه‌حل دو کشور).

رفیق لبنانی سخنرانی‌اش را با گفتاری دربارهٔ اوضاع منطقهٔ گسترده‌تر و بلوکی که ظاهراً آمریکا و اسرائیل و رژیم‌های ارتجاعی عرب منطقه در حال شکل‌ دادن علیه مردم و منافع سوریه و عراق و لبنان هستند به پایان رساند.

در انتها، او از حزب تودهٔ ایران به‌خاطر نقشی که در برگزاری این نشست مهم ایفا کرد صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.

رفیق گردانندهٔ جلسه سپس به رفقای کادر و مسئول حزب کمونیست عراق، از جمله رفیق وسام الخزعلی که از بغداد برای شرکت در اومانیته به فرانسه مسافرت کرده بود و رفیق سلام علی، عضو کمیتهٔ مرکزی و مسئول شعبهٔ روابط بین‌المللی حزب برادر، خوشامد گفت و از آنها برای بازدید از غرفهٔ حزب و قبول شرکت در این نشست تشکر کرد.

نمایندهٔ حزب کمونیست عراق در ابتدای سخنرانی‌اش، برگزاری این گردهمایی را فرصتی برای تبادل‌نظر مستقیم بین حزب‌های شرکت‌کننده و همچنین برای گسترش و تحکیم همبستگی با مبارزهٔ خلق‌های منطقه خاورمیانه با امپریالیسم و دولت‌های دیکتاتوری و مستبد و ارتجاعی حاکم دانست. او سپس بر همبستگی کمونیست‌های عراقی با مبارزات حزب تودهٔ ایران تأکید کرد. رفیق عراقی در سخنرانی جامعی، ابعاد فاجعه‌بار تحولات دهه‌های اخیر و از جمله نقش مداخله‌گرانه کشورهای اسلام‌گرای همسایه [جمهوری اسلامی ایران و عربستان] در آن کشور، جنگ نیابتی نیروهای وابسته به آن کشورها، و اوضاع اسف‌بار و مهلک امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عراق را تشریح کرد.

نمایندهٔ حزب کمونیست عراق سپس به طرح‌های جدید امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه اشاره کرد که هدف از آنها تداوم هژمونی این قدرت در منطقه است. او گفت تازه‌ترین طرح در نشست اخیر گروه ۲۰ (G20) در دهلی نو اعلام شد: “کریدور اقتصادی” که از هند به منطقهٔ خلیج فارس، عربستان سعودی، اردن، و اسرائیل می‌گذرد و تا اروپا امتداد می‌یابد. این طرح پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده‌ای دارد.

او  ضمن تصریح بر همبستگی با مردم فلسطین علیه اشغال اسرائیل، بر اهمیت حمایت از مبارزهٔ نیروهای دموکراتیک در منطقه تأکید کرد. او خواستار همبستگی با مردم سودان و یمن برای پایان دادن به جنگ خونین و دخالت خارجی شد. نمایندهٔ حزب برادر همچنین به تحولات سیاسی در عراق از زمان قیام مردمی در اکتبر ۲۰۱۹ و مبارزهٔ حزب کمونیست عراق برای تغییرات همه‌جانبه، ایجاد اتحاد “نیروهای دموکراتیک برای تغییر”، و تشکیل ائتلاف انتخاباتی گسترده از نیروهای مدنی دموکراتیک برای رقابت در انتخابات محلی در ماه دسامبر اشاره کرد. او بر لزوم افزایش همبستگی در فرانسه و اروپا با مردم خاورمیانه برای صلح، آزادی، دموکراسی، و عدالت اجتماعی تأکید کرد. در همین ارتباط، او خواستار راه‌اندازی کارزار همبستگی در پارلمان اروپا در هماهنگی با حزب‌های برادر در خاورمیانه شد.

سخنران بعدی گردهمایی رفیق محمد خلیفه، نمایندهٔ حزب کمونیست سودان در اروپا بود که در سخنرانی‌اش به‌تفصیل دربارهٔ اوضاع کشور و تلاش نیروهای ارتجاعی برای عقیم گذاشتن انقلاب دسامبر ۲۰۱۸ مردم سودان توضیح داد. رفیق خلیفه در بخشی از سخنرانی‌اش به جنگ داخلی کنونی بین ارتش سودان و نظامیان موسوم به “نیروی پشتیبانی سریع” پرداخت و گفت:  “ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع همچنان به سرکوب معترضان ادامه می‌دهند و مانع برقراری دموکراسی در سودان می‌شوند. هر دو این نیروها در سازمان‌دهی کودتای ۲۵ اکتبر نقش داشتند. آنها با قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای نیز که چشم به منابع معدنی سودان دوخته‌اند پیوند دارند. جنگ کنونی کشور را به سوی فاجعه‌ای انسانی کشانده و تهدیدی است برای آرمان‌های ملت ما در برقراری حکومت غیرنظامی دموکراتیک.

“با وجود درخواست‌های مکرر محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس، هر دو طرف همچنان به یورش‌های نظامی در خارطوم و الابیض و دارفور و دیگر مناطق ادامه می‌دهند و جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازند. ما از نقش منفی عوامل رژیم منحل‌شده در ایجاد هرج‌ومرج کنونی آگاهیم. باید هوشیار و متحد باشیم تا سودان و انقلاب دسامبر ۲۰۱۹ را نجات دهیم. ما نگران مداخله‌های مخرب منطقه‌ای نیز هستیم که ممکن است کشور را به عرصهٔ‌ خشونتی گسترده بکشاند و منطقه را بی‌ثبات‌تر کند. “ما از حزب‌های کمونیست و جامعه بین‌المللی، از جمله دولت‌ها، سیاستمداران، سازمان‌های حقوق بشر،  سازمان‌های کمک‌رسانی، و فعالان می‌خواهیم:

¨ به همبستگی با سودان و فشار آوردن برای پایان دادن به جنگ ادامه دهند

¨ بر وضعیت حقوق بشر نظارت داشته باشند و بر طرف‌های درگیر برای احترام گذاشتن به قوانین بین‌المللی فشار آورند

¨ برای تأمین اطمینان از عبور ایمن، تحویل دارو، و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بکوشند

¨ کمک‌های لازم برای تامین نیازهای اساسی و جلوگیری از بحران انسانی بفرستند

¨ از راه کنش سیاسی و دیپلماتیک بکوشند کشورهای حامی هر دو طرف درگیری از روند میانجیگری مستقیم یا مداخله در امور سودان حذف شوند.”

در ادامهٔ نشست، مسئول شعبهٔ روابط بین‌المللی حزب تودهٔ ایران از رفیق لیلا موسویان، عضو شورای ملی حزب کمونیست فرانسه و مسئول ارتباط با حزب‌های کمونیست در کشورهای خاور نزدیک و خاورمیانه دعوت به سخنرانی کرد. رفیق لیلا موسویان به نمایندگی از حزب کمونیست فرانسه گفت:

“رفقای عزیز، پیش از هر چیز، از این ابتکار حزب تودهٔ ایران در گرد هم آوردن حزب‌های منطقه در جشنواره اومانیته استقبال می‌کنیم. رفیق ما ونسان بوله بر همبستگی بی‌شائبه و تمام و کمال حزب کمونیست فرانسه با حزب‌های کمونیست سراسر جهان و با مبارزهٔ ملت‌های جهان تأکید کرد. او همچنین یادآوری کرد که کنگرهٔ اخیر حزب ما به ضرورت تقویت کار انترناسیونالیستی ما توجه خاص کرده است. در همان کنگره، وظیفهٔ ارتباط با حزب‌های کمونیست در کشورهای خاور نزدیک و خاورمیانه به من سپرده شد. “رفقا، همبستگی صرفاً یک واژه و یک کلمهٔ ساده نیست. دیدار و گفت‌وگو و گوش دادن به یکدیگر ضروری است. همبستگی در اساس به معنای دانش و آگاهی است، و دانش و آگاهی به معنای توانایی است. تبادل و انتقال اطلاعات و تحلیل ما را قادر می‌سازد که نه‌فقط همبستگی واقعی خود را نشان دهیم، بلکه در تفکر و عمل جمعی نیز شرکت کنیم.

“من اکنون به پروژه‌ای فکر می‌کنم که می‌توانیم با یکدیگر انجام دهیم: مذهب و ‘اسلام سیاسی’. این هر دو موضوع‌ در کشورهای خاور نزدیک و خاورمیانه مشترک است و شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد. محققان، جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان، تاریخ‌نگاران و دیگران کارهای زیادی در این مورد کرده‌اند، اما ضروری است که از تحلیل حزب‌های کمونیست در کشورهای مربوط نیز آگاه باشیم.

“جشنوارهٔ اومانیته جایی برای دیدار و گفت‌وگو است. امیدوارم که نشست امروز به دستاوردهای جمعی منجر شود.”

این نشست پربار و موفق پس از پاسخگویی سخنرانان به پرسش‌های حاضران، توافق حزب‌ها بر پیگیری پیشنهادهای نمایندگان شش حزب شرکت‌کننده، و ابراز تمایل شرکت‌کنندگان به برگزاری نشست‌های مشابه به پایان رسید.

 

شرکت هواداران حزب در ”جشنواره ندای مردم“ در شهر وین (اتریش)

1191-Austria

”جشنواره ندای مردم“، جشنواره حزب کمونیست اتریش امسال در روزهای شنبه و یکشنبه ۲ و ۳ سپتامبر / ۱۱ و ۱۲ شهریورماه برگزار شد. این جشنواره هر ساله در فضای باز، در پارک قدیمی و باصفای پراتر در شهر وین برگزار می­­شود. هواداران حزب توده ایران امسال نیز مانند سال­‌های گذشته با برپایی غرفه حزب در این جشنواره شرکت کردند. رفقای توده­ای در این دو روز همراه با پخش صدها اعلامیه به زبان­­های فارسی، انگلیسی و آلمانی (نشریه توده اینفو) و فروش کتاب و نشریه  در گفتگو با ده­ها تن مراجعه کننده از میز کتاب و چادر حزب، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی، صنفی و عقیدتی در ایران و همچنین از همبستگی با خیزش بزرگ و افتخارآفرین ”زن، زندگی، آزادی“ و مبارزه دلیرانه زنان، جوانان، کارگران، فرهنگیان و دانشجویان برای رسیدن به خواست­های برحق خود در برابر رژیم ولایت فقیه سخن گفتند.

رفقا امسال توانستند در هر دو روز با به نمایش درآوردن فیلم­هایی کوتاه از مبارزه زنان و جوانان کشور؛ پخش سرودهای انقلابی و همچنین نمایش فیلمی که حزب به انگیزه هفتادمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد تهیه کرده است، بر روی صفحه تلویزیونی بزرگ، بیش­ازهمیشه توجه بازدیدکنندگان را به پیکار آزادیخواهانه مردم کشورمان جلب و باز­دید­کنندگان از غرفه را به گونه­ای عینی با وضعیت روز جامعه ایران آشنا کنند.

امسال نیز دوستداران و علاقمندانی پرشمار (ایرانی، افغانستانی، عراقی، اتریشی و از دیگر کشورها) از میز کتاب و چادر حزب بازدید کردند و مایل بودند از نظر حزب پیرامون رویدادهای گوناگون در ایران و جهان آگاه شوند. بازدیدکنندگان از غرفه حزب به ویژه علاقمند بودند تا هر چه بیشتر از تاریخچه، پیکار و فعالیت حزب در شرایط کنونی کشور بدانند و با دیدگاه و ارزیابی حزب از وضعیت کنونی جنبش و چشم انداز آن در ایران آشنا شوند. رفقا شعارهای حزب را همچون «آزادی برای زندانیان سیاسی در ایران!»، «باهم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری، برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و برپایی جمهوری ملی و دمکراتیک!»، «علیه جنگ و برای صلح»، و «مردم و تاریخ میهن ما جنایت هولناک فاجعه ملی را فراموش نخواهند کرد!»  در بیرون و درون چادر حزب نصب کرده بودند.  هوای آفتابی و آسمان باز در هر دو روز جشنواره، بهترین شرایط را برای شرکت شمار هر چه بیشتری از بازدیدکنندگان فراهم آورده بود. یکی دیگر از گوشه­های فعالیت رفقا، برگزاری نشست هم اندیشی هواداران حزب در اتریش در روز دوم این جشنواره، در غرفه حزب بود. در این نشست سه تن از رفقا پیرامون دستاوردهای خیزش ”زن، زندگی، آزادی“ وچشم انداز آن سخنرانی کردند وسپس شرکت­کنندگان در نشست به بیان دیدگاه­های خود و گفتگو با سخنرانان پرداختند. استقبال شرکت­کنندگان از این نشست به گونه­ایی بود که دیگر در داخل چادرهای حزب جای نشستن نبود. در پرتو تعمیق مبارزه مردم در داخل کشور و پدیدارشدن چشم­اندازهایی نوین در افق سیاسی کشور، شاهد همبستگی هر چه گستردهتر ایرانیان خارج­ازکشور با پیکار دلیرانه مردم میهنمان هستیم. در این نشست هم­اندیشی نیز می­شد در کنار همبستگی ژرف شرکت­کنندگان با مبارزه مردم ایران، امیدهای واقعی و همچنین نگرانی­ها را نیز مشاهده کرد. گفتنی است که به همت رفقای توده­ای چادر حزب در سال­های گذشته همواره به محل دیدار و گفتگوی صمیمانه بازدیدکنندگانی با دیدگاه­های گوناگون بدل شده است.

 

شرکت هواداران حزب توده ایران در “جشنواره خانه مردم” درشهرگراتس (اتریش)

1191-Austria2

امسال هواداران حزب در اتریش درروز شنبه ۹ سپتامبر /۱۸ شهریورماه نیز در”جشنواره خانه مردم“، جشنواره حزب کمونیست اتریش در استان اِشتَیرمارک شرکت کردند. این جشنواره نیز هرسال درفضای باز ”خانه مردم“، خانه حزب کمونیست استان اِشتَیرمارک درشهر گراتس مرکز این استان برگزار می­شود. رفقای توده­ای در این جشنواره نیز با پخش ده­ها اعلامیه به زبان­های فارسی، انگلیسی و آلمانی (نشریه توده اینفو) در گفتگو با مراجعه کنندگان از آزادی برای زندانیان سیاسی، صنفی و عقیدتی، مبارزه همزمان با رژیم دیکتاتوری درایران و پیکارعلیه مداخله امپریالیست­ها و دیگرکشورهای خارجی درمیهنمان وضرورت برقراری صلح درمنطقه وجهان سخن گفتند. رفقای ما تلاش کردند تا فریاد مبارزه مردم کشورمان، به ویژه زندانیان سیاسی، صنفی وعقیدتی درزندان­های ایران برعلیه دیکتاتوری حاکم را بازتاب دهند. حضوررفقای ما در این جشنواره از حمایت گرم رفیقانه وهمبستگی بین­المللی رفقای حزب کمونیست اتریش در اِشتَیرمارک برخوردار بود.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۹۱، ۳ مهر  ۱۴۰۲

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا