به سوی آینده

بخش‌هایی از شعر بلند حرامیانِ تاریخ برایِ سومین سالگردِ اعدام نوید افکاری

 

پردهٔ اول: مادرانِ دادخواه

 

خبر را مادرش شنید: نوید را کشتند

خبر اما

اشک نشد در چشمانش

و نه هم در چشمانِ مادرانِ ما

خبر

شنیده و ناشنیده به یک دم

گره زد به هر سینه نفس را

تا مگر آن باز دم

که پنداری بر می‌آمد از قعرِ زمان

بکوبد تُفی از هر چه لعن و نفرین ست

بر سر درِ آن دیوانِ عدلیهٔ اعظم

بر آن  شاهینِ ترازویِ عدالتی

که میزانش

به حول و قوهٔ الهی

میزان از قمه‌‍ای دو دم تیزاست.۱

 

***

پردهٔ دوم: همسرایان

 

ما نمی‌میریم

بر فرازِ آن دار سربلند

ما نویدِ فردایِ آزادیم

ما نمی‌میریم

اما که شمایان

حرامیانِ تاریخ

کجایِ این چرخ گردونید

که نشسته برسرِشاخه بُن می‌بُرید

مگر از جیفهٔ دنیا کم اندوخته‌اید

که هنوز هم نمی‌بینید

نه دیگر نانی به سفره‌ای مانده است

که غارت کنید

وَ نه هم شهری که بیش از این ویران

 

***

پردهٔ سوم: کلامِ آخر

 

آهای ای خرافهٔ عصرِغیبت

وارثِ آن بنیانِ خدعه

که به تلبیس دستِ ابلیس فرو بست و رفت۲

این زمان، زمانهٔ دیگریست

و آن کیست که نداند پا اندازانِ بارگاهت

به جِلوَت

هر یک واعظی تسبیح به دست

ازین منبر به آن منبر به هر مسجد

مناد یِ حق وُ سینه ‌چاکِ شهیدِ کربلا

اما

به خلوت

دوره‌ گردی طناب به دست

ازین بند به آن بند به هر زندان

به دنبالِ گردنی برایِ چوبهٔ دار.

که با هر خروس‌خوان به وقت اذان

خونِ سلاخیِ جوانانِ وطن

آیه به آیه

می چکد ازقنوتِ دستهایتان

دیگر آری

“هیچ بارانی شما را شست نتواند” ۳

نگاه کن

از روزنهٔ بیتت به بیرون نگاه کن

این توده‌هایِ خلق است

که از کفِ خیابان

تا قعرِ سیاهچالِ هر زندان

جانِ کلامِ آخررا نشانده بر زبان

 

فریاد می‌کشند:

بمیرید!

ای حرامیانِ حیفِ نان

بمیرید!

لاله‌ها

از خاوران تا گلدانِ خانه‌ها

یک به یک به هزاران

آشکار و پنهان

داغدارانِ مادرانِ سیاه‌پوشند

بمیرید!

که مرده و نامرده به یکسان

همه با هم

مدفونِ ننگِ تاریخید

بمیرید!

 

 روزبه                                                    

شهریور ماه  ۱۴۰۲

 

پانوشت

۱- اشاره ای است به نشانِ دیوانعالی جمهوری اسلامی.

۲- به تلبیس دست ابلیس فروبستی و به ترفند پای دیو در بند کردی ( سند باد نامه ص ۲۳۸ ).

۳- اخوان ثالث، پیوندها و باغها

***

به نقل از «به سوی آینده» شمارۀ ۵، آذر ۱۴۰۲

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا