آرشیو بسوی آیندهبه سوی آینده

«به سوی آینده» شمارۀ ۵ منتشر شد!

در این شماره

 • ”اتحاد، مبارزه، پیروزی“ و ”زن، زندگی، آزادی“ دو شعار کلیدی جنبش
 • هفتاد سال مبارزه با دیکتاتوری‌های سلطنتی و ولایی
 • فرش قرمز امپریالیسم پیش پای صهیونیسم برای نابود کردن فلسطینی‌ها
 • ایدئولوژی و کاربرد آن در عرصه‌های گوناگون
 • در معرفی کتاب “حکمرانی خوب و کاربست آن در ایران”
 • به‌یادِ دکتر میرشمس‌الدینِ ادیب‌سلطانی
 • به‌یادِ داریوشِ مهرجویی و جاودانه‌های سینمایی‌اش
 • تابستان بر ویرانه‌هایمان گذشت/بوتراب/گذار بالنده/حرامیان تاریخ
 • صلح و نظامی‌گری در دوران ما
 • جنبش جهانی صلح در پیوند با مبارزه ضدامپریالیستی است
 • رادیکالیسم فراموش شدۀ هِلن کِلر
 • سرمایه‌داری، زیستن در زمین را ناممکن می‌سازد!
 • “خصوصی‌سازی” بیانی نولیبرالیستی برای چپاول، مبارزه می‌طلبد!
 • به نام خلق‌هایی که ما نماینده آن‌ها هستیم
 • پانچو وییا و افسانه سیاه /  سخنی با نویسندگان و مترجمان گرامی که برای گاه‌نامه ”به‌سوی آینده“ مطلب تهیه می‌کنند

لینک بسوی آینده شمارۀ ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا