کارگران و زحمتکشان

اعتصابات کارگران صنعت پوشاک بنگلادش

همبستگی فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با کارگران بنگلادش

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از طرف ۱۰۵ میلیون کارگر عضو از ۱۳۳ کشور جهان، با کارگران بخش تولید پوشاک بنگلادش که برای افزایش دستمزد و علیه فشارهای اعمال شده از سوی دولت و صاحبان صنایع در مبارزه‌اند هم‌صدا شده و با آنان اعلام همبستگی می‌کند

علی‌رغم اینکه بنگلادش یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پوشاک در جهان است ولی کارگران این صنعت کم‌ترین دستمزد را در سطح جهانی دریافت می‌کنند. اتحادیه کارگران صنایع پوشاک ( جی- دبلیو- تی- یو- سی)، که بیش از ۵ میلیون کارگر صنایع پوشاک در این کشور را نمایندگی می‌کند، از همه طرفین ذی‌نفع در این صنایع می‌خواهد که به درخواست عادلانهٔ کارگران مبنی بر افزایش دستمزد ترتیب اثر دهند.

پاسخ  دولت و صاحبان صنایع به این خواست‌ها سرکوبگری بود. طی اعتراضات صلح‌آمیز کارگران، صدها نفر دستگیر گردیدند. رهبران سندیکا با اتهام‌های دروغین روبه‌رو شدند. در تظاهرات روز آخر حداقل ۵ نفر از تظاهرکنندگان توسط پلیس به‌قتل رسیده ‌و تعداد زیادی مجروح گشتند.

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در کنار مبارزات کارگران صنایع پوشاک بنگلادش ایستاده و از خواست‌های قانونی آنان پشتیبانی می‌کند. از همه اتحادیه‌های هم‌پیوند خود، دوستان و سندیکاهای کارگری در سراسر جهان می‌خواهد به هر طریق ممکن همبستگی‌شان را با کارگران بنگلادش اعلام و اقدام‌های غیر انسانی و جنایتکارانه علیه آنان را محکوم کنند.

[نقل و ترجمه از: سایت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۲].

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۹، ۱۳ آذر  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا