کارگران و زحمتکشان

اعتصاب کارگران بخش‌های فروش و ارائه خدمات آلمان

اتحادیه کارگران شرکت‌های خدماتی آلمان – “ور. دی”- تمام کارگران شاغل در بخش‌های فروش و ارائه خدمات را به اعتصاب در کشور فراخواند. با گذشت بیش از شش ماه از آخرین مذاکرات مزدی در زمینه ۱۳ توافق برای دستمزد، تا کنون هیچ‌گونه توافق نهایی یا پیشنهادی برای بهبود وضعیت قراردادها از طرف اتحادهایه کارفرماها به‌وجود نیامده ‌است. به همین دلیل ده‌ها هزار کارگر از سراسر کشور در این اعتصاب شرکت کردند.

[نقل و ترجمه از: روزنامه “عصر ما”، نشریه حزب کمونیست آلمان( د. ک .پ)، ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲].

فراخوان اعتصاب در چند شهر آلمان

اتحادیه کارگران شرکت‌های خدماتی آلمان- “ور. دی”- کارگران شرکت‌های خدماتی در شهرهای “برمن”، “هامبورگ”، و “برلین” را به اعتصابی ایالتی فراخواند. پس از انتشار این خبر، انتظار می‌رود هزاران کارگر از تمام بخش‌های خدمات عمومی کشور در تجمع اعتراضی شرکت کنند.

[نقل و ترجمه از: روزنامه “عصر ما”، نشریهٔ حزب کمونیست آلمان( د. ک .پ)، ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲].

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۹، ۱۳ آذر  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا