کارگران و زحمتکشان

تجمع‌های اعتراضی نفتگران؛ مبارزه‌ای اثرگذار که ادامه دارد

در ۱۴ آبان ماه امسال کارکنان شرکت نفت فلات قاره در جزیره خارک با دردست داشتن دست نوشته هایی که منعکس کننده خواست‌های صنفی آن ها بود،  تجمع کردند و ضمن اعتراض به عدم رسیدگی به این خواست‌ها، خواهان حذف کامل سقف دستمزد و حذف سقف حق سنوات بازنشستگی و پرداخت آن متناسب  با مدت دوران خدمت، و جلوگیری از تفکیک غیر عادلانه شغل های عملیاتی شدند.

در آذر ماه امسال نیز بسیاری از منطقه های نفت خیز جنوب شاهد تجمع های اعتراضی  گسترده نفتگران شاغل و بازنشسته است: کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ضمن تجمع در واحد پارسی،  پلاکارد ها و دست نوشته ها ای با عبارت های ذیل در دست داشتند: “چرا باید ما که در خط مقدم تولید هستیم برای حقوق مان به شما التماس کنیم؟”، “میزان دستمزد با وظایف محوله برابر نیست”، “کف حقوقی استخدامی های ۹۳ و ۹۴ باید اصلاح گردد”، “به مشکلات معیشتی کارکنان ورودی ۹۳ و ۹۴ رسیدگی کنید”. خواست های فوری کارکنان شرکت بهره داری در آغاجاری از این قرار هستند:  حذف کامل سقف ‌حقوق، حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، عودت کسوراتی مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰  قانون کار و پرداخت حقوق معوقه ناشی از تأخیر در اجرای آن و عدم دست درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت. همزمان کارکنان شاغل و بازنشسته شرکت بهره برداری نفت و گاز در شیراز نیز ضمن اعتراض به دست اندازی دولت رئیسی به صندوق بازنشستگی برای پیگیری خواست های مشابه خود تجمع اعتراضی کردند. از جمله خواست های دیگر کارکنان به خصوص کارگران پیمانی در صنعت نفت و گاز، جایگزینی قرار داد های موقت کارگران پیمانی با قرار داد های دائمی برای اشتغال رسمی،  کوتاه کردن دست  پیمان کاران مفت خور از استثمار کارکنان پروژه ای و پیمانی و جلوگیری از تبانی پیمانکار ها  با مسؤولین صنعت نفت و گاز برای سود ورزی هرچه بیشتر از دسترنج این دسته از کارگران است.

در روز شنبه چهارم آذر ماه نیز کارکنان قسمت پشتیبانی پالایشگاه های مجتمع پارس جنوبی در عسلویه خواهان افزایش دستمزد، رسیدگی به طرح طبقه بندی مشاغل و اجرای برنامه کاری دو هفته کار و دو هفته استراحت برای کارکنان بخش اداری شدند. از دیگر خواست های حق طلبانه آن ها بهبود زیر ساخت خوابگاه ها، رسیدگی به فرسودگی امکانات و تجهیزات و عدم رعایت قانون کار در مورد کارکنان راننده است. در تمام این اعتراض ها در حوزه‌های عملیات صنایع نفت و گاز، به وضوح دیده می‌شود که نفتگران خواهان گسترش همبستگی بین همه همکاران هستند.

گسترش هرچه بیشتر اعتصاب‌ های کارکنان صنعت نفت و گاز نموداری از دامنه دارتر شدن  مبارزات طبقه کارگر و زحمتکشان برای خواست های صنفی سان در تمام بخش‌های صنعتی، خدماتی و درمانی میهن ماست. شواهد موجود نشان می‌دهد که با وجود سرکوب رژیم ولایت‌ فقیه این اعتراض‌ها تداوم خواهند داشت و در پیوند با مبارزه برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به ژرفش جنبش مردمی و رویارویی با رژیم ولایت فقیه یاری موثر خواهند رساند.

به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۷۹، ۱۳ آذر  ۱۴۰۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا