آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۰ منتشر شد

لایحهٔ بودجهٔ سال آینده، فشار بیشتر به معیشت زحمتکشان و سال اهمیت تشدید مبارزه است

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۰

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا