کارگران و زحمتکشان

مبارزهٔ کارگران آفریقای جنوبی علیه نقض حقوق و آزدای‌های سندیکایی با تبریک سی‌وهفتمین سالگرد تأسیس کنگرهٔ اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی

کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی (کوساتو) در شهر کاوا زولو-ناتال از اعتراضات صنعتی اتحادیه هم‌وَند خود- اتحادیه دموکراتیک کارگران مواد غذایی و کشاورزی (ا-اف-ا-دی-دبیلیو-یو )- علیه شرکت تولیدی مواد غذایی و گوشت مرغی (آر- سی-ال) حمایت می‌کند.

این اعتصاب علیه تضعیف وقیحانهٔ حقوق کارگران، حق برخورداری از قرارداد دسته‌جمعی و آزادی پیوستن کارگران به اتحادیه می‌باشد. ما عمیقاً معتقدیم که شرکت بزرگ تولید موادغذایی (آر-سی-ال) از حربهٔ غیرقانونی یورش به اتحادیه استفاده کرده تا کارگران را از سازماندهی در اتحادیه‌های خود منصرف کند. ما از طریق اتحادیه هم‌وَند خود با خبر شدیم که این شرکت به‌طورغیرقانونی حق سازمان‌یابی کارگران را لغو کرده است تا از این طریق حقوق قانونی آنان را تضعیف و استثمار را تشدید کند. موضوع اعتراض در کمیته داوری و میانجیگری به‌رسمیت شناخته شده و به اتحادیه مجوز اعتصاب را داده است. شرکت به دادگاه کار مراجعه کرده تا این حکم را لغو کند تا کارگران از اعتصاب منصرف شوند و دادگاه این درخواست را رد کرده ‌است. این کاملاً عجیب است که کارفرما برای مبارزه با حقوق قانونی کارگران – حقوقی که در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شده است- خود را آماده کرده است. با در نظر گرفتن مشکلات پیشِ روی شرکت که می‌توانست آن را به ورشکستگی بکشاند. درصورتی که شرکت می‌توانست این امکانات را به‌نحوی مطلوب به‌منظور توسعه شرکت یا بهبود وضع کارگران به‌کار گیرد. کوساتو با در نظر گرفتن این واقعیات و با همدردی با کارگران و به‌سهم خود در حل مسئله نقش داشته است.

کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی از کارگران می‌خواهد که با روحیه همبستگی برای دفاع از حقوق کارگران متحد شده، و ما همیشه گفته‌ایم که “صدمه به یکی، صدمه به همه ما است”. ما از کمیته‌های کارگری منطقه می‌خواهیم که از مبارزات این کارگران حمایت کنند و از کارفرما می‌خواهیم که ازاستفاده از حربه “تفرقه بینداز و حکومت کن» اجتناب کند. همچنین ما از کارفرما می‌خواهیم که میزان انتظاراتش را کم کرده و با کارگران و رهبران اتحادیه صادقانه مذاکره کند تا از این حرکت اعتراضی صنعتی اجتناب گردد.

رهبری کوساتو برای پیدا کردن راه‌حلی مناسب متعهد بوده و باید با اتحادیه در صف‌های اعتراض کنندگان و برای دفاع از حقوق کارگران همکاری کند.

ادوین مخیزه، دبیر استانی “کوساتو”.

[منبع نقل و برگردان به فارسی: سایت “کنگره اتحادیه‌های کارگری آفریقای جنوبی” – ۱۷ آذرماه ۱۴۰۲].

توضیحات: شرکت تولیدات مواد غذایی و گوشت مرغ (آر- سی-ال) با ۲۱ هزار کارگر و کارمند یکی از شرکت‌های بزرگ افریقای جنوبی در این صنعت است.

به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۰، ۱۱ دی  ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا