آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۱ منتشر شد!

گسترش اعتصاب‌های کارگری؛ مبارزه برای خواست‌های صنفی جدای از پیکار علیه سمت‌گیری اقتصادی – اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی نیست

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۱ 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا