آرشیو ضمیمه کارگری

ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۴، ویژه نامۀ روز جهانی کارگر منتشر شد!

به‌مناسبت روز جهانی کارگر: رشد و گسترش مبارزهٔ طبقه کارگر و وظایف بی‌درنگ در مرحلهٔ کنونی

لینک ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۸۴

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا