آرشیو نامه مردم

«نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۸ منتشر شد!

چه باید کرد؟

دربارهٔ ضرورت بسیج طبقۀ کارگر و زحمتکشان برای تغییر توازن نیروها به زیان دیکتاتوری ولایی

لینک «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۰۸

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا