اعلامیه هامسایل سیاسی روز

اطلاعیۀ دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی دربارۀ برگزاری پلنوم کمیته مرکزب حزب تودۀ ایران

نشست کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران برای بررسی آخرین تحولات ایران و جهان و نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران در خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار شد. نشست کمیتۀ مرکزی پس از تبادل نظر دربارۀ اخرین تحولات کشور، مرگ ابراهیم رئیسی، بحران فزایندۀ رژیم، تأثیر اوضاع منطقه بر حوادث ایران و وظایف حزب در این شرایط حساس، بیانیه ای را در ارزیابی شرایط کشور به تصویب رساند.

نشست کمیتۀ مرکزی همچنین در زمینه تشدید تلاش های حزب برای پیشبرد امر همکاری حزب با سازمان و احزاب ملی و مترقی کشور، فراخوانی را در راستای تلاش برای سازمان دهی یک گفتمان ملی تصویب کرد و هیئت سیاسی را موظف کرد تا در این زمینه اقدام های لازم را انجام دهد.

دبیرخانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران

 ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ  ۱۲۱۰، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

 

دکمه بازگشت به بالا