آرشیو ضمیمه کارگری

 • ضمیمه کارگری نامه مردم شماره ۳۸

  ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۳۸

  واکاوی برخی مسایل مبرم جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما:منافع طبقهٔ کارگر، خصوصی‌سازی‌ها، حقوق سندیکایی، نظارت کارگری، و استبداد ولایی(لینک…

 • ضمیمه کارگری نامه مردم ۳۷

  ۳۷

  در ادامه اعتراض‌های کارگری، چرا اتحاد فراگیر و استقلال عمل طبقاتی ضرورت دارد؟

 • ۳۶

  دور نوین جنبش اعتراضی طبقه کارگر و وظایف ما

 • ۳۵

  ژرفش بحران اقتصادی و گسترش اعتراض‌های کارگری

 • ۳۴

  خصوصی‌سازی، حقوق سندیکایی، و نمایش مبارزه با فساد مالی

 • ۳۳

  تاملی بر ضرورت تقویت جنبش کارگری و سندیکایی کشور

 • ۳۲

  تحول‌های سیاسی، چالش‌ها و راهکارهای جنبش کارگری – سندیکایی در مرحله کنونی

 • ۳۱

  بحران ویروس کرونا، حکومت ناکارآمد، و منافع زحمتکشان

 • ۳۰

  سخنی درباره پیوند دادن مبارزه برای افزایش عادلانهٔ دستمزد با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی

 • ۲۹

  سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزهٔ سیاسی- صنفی در مرحلهٔ کنونی و راهکارهای آن

دکمه بازگشت به بالا