آرشیو ضمیمه کارگری

 • ضمیمه کارگری ۴۱

  ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۴۱ منتشر شد

  مبارزه برای: افزایش دستمزد، اتحاد عمل فراگیر، احیای جایگاه تشکل سندیکایی

 • ضمیمه کارگری

  ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۴۰، منتشر شد!

  تأملی بر درس‌ها و تجربه‌ها در زمینهٔ مبارزهٔ زحمتکشان برای افزایش دستمزد لینک پروندۀ ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»

 • ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شماره ۳۹ منتشر شد

  از مبارزه برای تأمین خواست‌های فوری تا پیوند با جنبش همگانی ضد استبدادی

 • ضمیمه کارگری نامه مردم شماره ۳۸

  ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم» شمارۀ ۳۸

  واکاوی برخی مسایل مبرم جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما:منافع طبقهٔ کارگر، خصوصی‌سازی‌ها، حقوق سندیکایی، نظارت کارگری، و استبداد ولایی(لینک…

 • ضمیمه کارگری نامه مردم ۳۷

  ۳۷

  در ادامه اعتراض‌های کارگری، چرا اتحاد فراگیر و استقلال عمل طبقاتی ضرورت دارد؟

 • ۳۶

  دور نوین جنبش اعتراضی طبقه کارگر و وظایف ما

 • ۳۵

  ژرفش بحران اقتصادی و گسترش اعتراض‌های کارگری

 • ۳۴

  خصوصی‌سازی، حقوق سندیکایی، و نمایش مبارزه با فساد مالی

 • ۳۳

  تاملی بر ضرورت تقویت جنبش کارگری و سندیکایی کشور

 • ۳۲

  تحول‌های سیاسی، چالش‌ها و راهکارهای جنبش کارگری – سندیکایی در مرحله کنونی

دکمه بازگشت به بالا