آرشیو ضمیمه کارگری

 • ۳۴

  خصوصی‌سازی، حقوق سندیکایی، و نمایش مبارزه با فساد مالی

 • ۳۳

  تاملی بر ضرورت تقویت جنبش کارگری و سندیکایی کشور

 • ۳۲

  تحول‌های سیاسی، چالش‌ها و راهکارهای جنبش کارگری – سندیکایی در مرحله کنونی

 • ۳۱

  بحران ویروس کرونا، حکومت ناکارآمد، و منافع زحمتکشان

 • ۳۰

  سخنی درباره پیوند دادن مبارزه برای افزایش عادلانهٔ دستمزد با مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی

 • ۲۹

  سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزهٔ سیاسی- صنفی در مرحلهٔ کنونی و راهکارهای آن

 • ۲۸

  ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در حرکت سندیکایی زحمتکشان!

 • ۲۷

  چرا طبقهٔ کارگر باید علیه آزادسازی قیمت‌ها و استبداد، هم‌زمان مبارزه کند؟

 • ۲۶

  در راه تقویت جنبش سندیکایی زحمتکشان بکوشیم!

 • ۲۵

  مبارزه علیه خصوصی‌سازی، برای حقوق سندیکایی، و وظایف مرحله کنونی

دکمه بازگشت به بالا