آرشیو ضمیمه کارگری

 • ۲۸

  ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در حرکت سندیکایی زحمتکشان!

 • ۲۷

  چرا طبقهٔ کارگر باید علیه آزادسازی قیمت‌ها و استبداد، هم‌زمان مبارزه کند؟

 • ۲۶

  در راه تقویت جنبش سندیکایی زحمتکشان بکوشیم!

 • ۲۵

  مبارزه علیه خصوصی‌سازی، برای حقوق سندیکایی، و وظایف مرحله کنونی

 • ۲۴

  مبارزه علیه خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت!

 • ۲۳

  سخنی درباره هویت و استقلال عمل طبقاتی جنبش سندیکایی زحمتکشان و پیوند آن با مبارزه ضد دیکتاتوری

 • ۲۲

  چرا با اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان باید به‌مقابله با برنامه‌های رژیم ولایت فقیه برخاست؟

 • ۲۱

  نکاتی پیرامون اهمیت مبارزهٔ سازمان‌یافته و ضرورت احیای حقوق سندیکایی

 • ۲۰

  چرا احیای حقوق سندیکایی وظیفه مبرم جنبش کارگری در شرایط کنونی است؟

 • ۱۹

  تأملی بر پیکار جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما

دکمه بازگشت به بالا