آرشیو ضمیمه کارگری

 • ۲۴

  مبارزه علیه خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت!

 • ۲۳

  سخنی درباره هویت و استقلال عمل طبقاتی جنبش سندیکایی زحمتکشان و پیوند آن با مبارزه ضد دیکتاتوری

 • ۲۲

  چرا با اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان باید به‌مقابله با برنامه‌های رژیم ولایت فقیه برخاست؟

 • ۲۱

  نکاتی پیرامون اهمیت مبارزهٔ سازمان‌یافته و ضرورت احیای حقوق سندیکایی

 • ۲۰

  چرا احیای حقوق سندیکایی وظیفه مبرم جنبش کارگری در شرایط کنونی است؟

 • ۱۹

  تأملی بر پیکار جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما

 • ۱۸

  مبارزه در راه تأمین منافع صنفی- سیاسی زحمتکشان و اولویت‌های آن

 • ۱۷

  کنکاشی در راهکارهای مبارزه برای تقویت نقش جنبش کارگری- سندیکایی در لحظهٔ کنونی

 • ۱۶

  پیش به‌سوی مبارزه متحد برای افزایش دستمزدها

 • ۱۵

  بحثی پیرامون راهکارهای گسترش و ژرفش مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی

دکمه بازگشت به بالا