آرشیو ضمیمه کارگری

 • ۱۸

  مبارزه در راه تأمین منافع صنفی- سیاسی زحمتکشان و اولویت‌های آن

 • ۱۷

  کنکاشی در راهکارهای مبارزه برای تقویت نقش جنبش کارگری- سندیکایی در لحظهٔ کنونی

 • ۱۶

  پیش به‌سوی مبارزه متحد برای افزایش دستمزدها

 • ۱۵

  بحثی پیرامون راهکارهای گسترش و ژرفش مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی

 • ۱۴

  رهبران تشکل‌های زرد حکومتی سیاست شناورسازی و آزادسازی مزد را هدایت می‌کنند

 • ۱۳

  تشدید مبارزه وظیفهٔ مبرم جنبش کارگری- سندیکایی در مقطع زمانی کنونی است

 • ۱۲

  مبارزه در راه‌ترمیم و افزایش مزد: راهکارها و وظایف

 • ۱۱

  در راه ارتقای سطح مبارزاتی جنبش کارگری- سندیکایی بکوشیم:جنبش سندیکایی زحمتکشان، ضرورتِ اتحادعمل فراگیر

 • ۱۰

  اقتصاد دلالی، رانت‌خواری، و معیشت زحمتکشان

 • ۹

  طبقه کارگر و بحران فزایندۀ رژیم ولایت فقیه

دکمه بازگشت به بالا