آرشیو ضمیمه کارگری

 • ۱۴

  رهبران تشکل‌های زرد حکومتی سیاست شناورسازی و آزادسازی مزد را هدایت می‌کنند

 • ۱۳

  تشدید مبارزه وظیفهٔ مبرم جنبش کارگری- سندیکایی در مقطع زمانی کنونی است

 • ۱۲

  مبارزه در راه‌ترمیم و افزایش مزد: راهکارها و وظایف

 • ۱۱

  در راه ارتقای سطح مبارزاتی جنبش کارگری- سندیکایی بکوشیم:جنبش سندیکایی زحمتکشان، ضرورتِ اتحادعمل فراگیر

 • ۱۰

  اقتصاد دلالی، رانت‌خواری، و معیشت زحمتکشان

 • ۹

  طبقه کارگر و بحران فزایندۀ رژیم ولایت فقیه

 • ۸

  اتحادِ عمل فراگیر- وظیفهٔ بی‌درنگِ جنبش کارگری و سندیکایی در مرحلهٔ کنونی!

 • ۷

  جنبش کارگری و سندیکایی: چالش‌ها، وظایف، و اولویت‌ها

 • ۶

  جمعبندی‌ کوتاهی از مبارزات جنبش کارگری- سندیکایی در سالی که گذشت

 • ۵

  تشکل‌های زرد حکومتی و دستبرد به اموال سازمان تأمین اجتماعی

دکمه بازگشت به بالا