آرشیو نامه مردم

 • ۹۳۲

  مبارزه با دیکتاتوری حاکم و بی عدالتی تعطیل بردار نیست

 • ۹۳۱

  حزب تودة ایران، رابطه با آمریکا و سیاست خارجی ملی و مردمی

 • ۹۳۰

  اعلامیة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران، به مناسبت هفتادودومین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران!

 • ۹۲۹

   دست امپریالیسم از سوریه کوتاه!

 • ۹۲۸

  اعلاميه کميته مرکزي حزب تودة ايران به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد فاجعه ملي کشتار زندانیان سیاسی ایران

 • ۹۲۷

   توهم پراکنی درباره ”تغییر ماهیت حکومتِ دیکتاتوری“ در ایران!

 • ۹۲۶

   ”حماسه دوم“ رهبری: مهندسی خواست های جنبش اصلاحات و نیروهای اجتماعی

 • ۹۲۵

   دشواری های تکان دهنده اقتصادی و کارنامه سیاه دولت برگماردة ولی فقیه!

 • ۹۲۴

   ”حماسه انتخاباتی رهبری“ و وظایف پیش روی جنبش مردم

 • ۹۲۳

   از انتخابات مهندسی شده تا کنشِ اجتماعی مردم جان به لب رسیده در راه دستیابی به خواست ها و آرمان…

دکمه بازگشت به بالا