آرشیو نامه مردم

 • تصویر ۹۲۵

  ۹۲۵

   دشواری های تکان دهنده اقتصادی و کارنامه سیاه دولت برگماردة ولی فقیه!

 • تصویر ۹۲۴

  ۹۲۴

   ”حماسه انتخاباتی رهبری“ و وظایف پیش روی جنبش مردم

 • تصویر ۹۲۳

  ۹۲۳

   از انتخابات مهندسی شده تا کنشِ اجتماعی مردم جان به لب رسیده در راه دستیابی به خواست ها و آرمان…

 • تصویر ۹۲۲

  ۹۲۲

   اعلامیة کمیتة مرکزی حزب توده ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲

 • تصویر ۹۲۱

  ۹۲۱

  باید روند برگزاری انتخابات را به عرصه مبارزه بر ضد رژیم ولایت فقیه تبدیل کرد!

 • تصویر ۹۲۰

  ۹۲۰

   گام های بلند ارتجاع حاکم به سمت تشدید اختناق برای مهندسی انتخاباتی فرمایشی

 • تصویر ۹۱۹

  ۹۱۹

   از تاریخ بیاموزیم: برپاییِ جبهه متحد نیروهای دموکراتیک و چپ ضرورتی تعطیل‌ناپذیراست!

 • تصویر ۹۱۸

  ۹۱۸

   انتخابات ریاست جمهوری: رویکردهایِ آزموده‌شده، یا تکیه بر جنبشِ اجتماعی؟

 • تصویر ۹۱۷

  ۹۱۷

   تهدید های پوچ ولی فقیه و هراس سران رژیم از انتخابات پیش رو

 • تصویر ۹۱۶

  ۹۱۶

  برنامه نوین حزب توده ایران: گذر از دیکتاتوری به دموکراسی، و نقشه راه آن

دکمه بازگشت به بالا