آرشیو نامه مردم

 • ۱۰۹۴

  رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده و خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشور را ندارد ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در…

 • ۱۰۹۳

  مبارزهٔ ضد دیکتاتوری ولایی و ضد نولیبرالیسم اقتصادی، لازم و ملزوم یکدیگرند!

 • ۱۰۹۲

  تأملی بر اعتراض‌های گسترده آبان ماه و معضل رهبری جنبش مردمی چرا طبقهٔ کارگر باید علیه آزادسازی قیمت‌ها و استبداد،…

 • ۱۰۹۱

  جنایت تکان دهندهٔ‌ رژیم ولایت فقیه به فرمان رهبر!

 • ۱۰۹۰

  بازهم تکرار آزموده ها و نمایش انتخاب بین «بد و بدتر»! در راه تقویت جنبش سندیکایی زحمتکشان بکوشیم!

 • ۱۰۸۹

  ترفندهای رژیم ولایی در فضای مجازی و برنامه های آلترناتیوسازی

 • ۱۰۸۸

  ادامهٔ ۷۸ سال پیکار حزب تودهٔ ایران در میدان مبارزهٔ سرنوشت‌ساز میهن، و وظایف فراروی جنبش چپ مبارزه علیه خصوصی‌سازی،…

 • ۱۰۸۷

  حزب تودهٔ ایران، حزب مبارزان پیگیر حقوق کارگران و زحمتکشان، حزب رزمندگان حقوق زنان، جوانان و دانشجویان، حزب پیکارگران ضد…

 • ۱۰۸۶

  هراس حکومت ولایی از گسترش مبارزات صنفی زحمتکشان مبارزه علیه خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت!

 • ۱۰۸۵

  راه جلوگیری از جنگ و تنش های خطرناک نظامی در منطقه مذاکره است!

دکمه بازگشت به بالا