آرشیو نامه مردم

 • ۱۱۰۱

  بحران همه‌گیری کرونا، و واقعیت‌های عینی نظام سرمایه‌داری در ایران و جهان  بازسازی ساختار سیاسی و کوچک شدن قاعدهٔ هِرَم…

 • ۱۱۰۰

  بحران همه‌گیریِ کرونا، و واقعیت‌های عینی زندگی توده‌های کار و زحمت  گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی حزب…

 • ۱۰۹۹

  بحران کرونا، درماندگی رژیم ولایی، و نخ‌نما شدن «اسلام سیاسی«  گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی حزب تودهٔ‌…

 • ۱۰۹۸

  نگاهی فراتر از انتخابات فرمایشی ولی فقیه به تحولات فراروی کشور سخنی درباره پیوند دادن مبارزه برای افزایش عادلانهٔ دستمزد…

 • ۱۰۹۷

  جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری همراه با برنامه اقتصادی‌ای مترقی: تنها راه به سوی مرحلهٔ ملی- دموکراتیک

 • ۱۰۹۶

  سازش با دیکتاتوری مقصدِ ناگزیر نظریهٔ «اصلاح‌پذیر بودن رژیم ولایت فقیه» سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزهٔ سیاسی- صنفی در مرحلهٔ…

 • ۱۰۹۵

  ساختارهای حاکمیت مطلق ولایت فقیه را باید هدف قرار داد

 • ۱۰۹۴

  رژیم ولایت فقیه به بن‌بست رسیده و خامنه‌ای صلاحیت رهبری کشور را ندارد ضرورت تشدید مبارزه و اتحادِ عمل در…

 • ۱۰۹۳

  مبارزهٔ ضد دیکتاتوری ولایی و ضد نولیبرالیسم اقتصادی، لازم و ملزوم یکدیگرند!

 • ۱۰۹۲

  تأملی بر اعتراض‌های گسترده آبان ماه و معضل رهبری جنبش مردمی چرا طبقهٔ کارگر باید علیه آزادسازی قیمت‌ها و استبداد،…

دکمه بازگشت به بالا