آرشیو نامه مردم

 • ۸۵۰

  سلطه طلبی امپریالیسم، دولت کودتا، و مصالح جنبش مردمی

 • ۸۴۹

  جنایت هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسی، به دستور خمینی، لکه ننگ تاریخی در کارنامه سران رژیم ولایت فقیه

 • ۸۴۸

  شورای نگهبان، قانون گرایی و حق حاکمیت مردم

 • ۸۴۷

  ادامه پیکار جنبش ضد استبدادی و تلاش های عقیم رژیم ولایت فقیه برای غلبه بر بحران سیاسی!

 • ۸۴۶

  سیستم قضایی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه در نقش و جایگاه نهادهای امنیتی

 • ۸۴۵

  گسترش بحران در جناحهای حاکم و ضرورت ادامه مبارزه بر اساس سیاست های واقع بینانه

 • ۸۴۴

  تأملی بر حوادث ایران، مبارزات جنبش مردمی و راه کارهای موجود

 • ۸۴۳

  فرا رسیدن سالگرد کودتای انتخاباتی و برنامه های ارتجاع برای مقابله با جنبش ضد استبدادی

 • ۸۴۲

  پیام مراسم روز جهانی کارگر: تشدید مبارزه برای تشکیلِ سندیکاهایِ کارگریِ مستقل

 • ۸۴۱

  اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه، روز همبستگی رزمی زحمتکشان جهان!

دکمه بازگشت به بالا