آرشیو نامه مردم

 • ۷۶۹

  یورش ارتجاع به مبارزه جنبش مردمی برای دستیابی به پیشرفت، آزادی و عدالت اجتماعی به بهانه »انقلاب مخملی«

 • ۷۶۸

  ورشکستگی بیش از پیش سیاسی-اقتصادی دولت احمدی نژاد و تشدید سرکوب و خفقان!

 • ۷۶۷

  در راه فعالیت ثمر بخش سندیکایی

 • ۷۶۶

  اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی

 • ۷۶۵

  ورشکستگی اقتصادی، فقر و محرومیت فزاینده »معجزه اقتصادی «دولت ارتجاع

 • ۷۶۴

  آزمون دشوار جنبش دانشجویی و نیروهای آزادی خواه کشور در مقابل تهاجمات فزاینده ارتجاع

 • ۷۶۳

  فرخنده باد روز اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان و روز تجدید عهد با آرمان های والای…

 • ۷۶۲

  تحقق اتحاد عمل و همکاری نیروهای ملی و آزادی خواه گام مهم در راستای مقابله با سیاست های مخرب ارتجاع…

 • ۷۶۱

  تأملی بر سیاست های ماجرجویانه و خطرناک ارتجاع حاکم بر میهن ما

 • ۷۶۰

  شادباش نوروزی کمیته مرکزی حزب توده ایران

دکمه بازگشت به بالا