آرشیو نامه مردم

 • تصویر ۷۴۷

  ۷۴۷

  شمشیر برهنه ارتجاع و وظایف دشوار پیش رو

 • تصویر ۷۴۶

  ۷۴۶

  اعلامیة کمیتة مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی

 • تصویر ۷۴۵

  ۷۴۵

  ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن هرچه بیشتر حقوق زحمتکشان

 • تصویر ۷۴۴

  ۷۴۴

  امپریالیسم، »خاورمیانه بزرگ« و جنگ

 • تصویر ۷۴۳

  ۷۴۳

  مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی نیازمند کار مشترک و پیگیر همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است

 • تصویر ۷۴۲

  ۷۴۲

  ولایت فقیه»، انتخابات مجلس خبرگان و حزب تودة ایران

دکمه بازگشت به بالا