آرشیو نامه مردم

 • ۱۰۸۷

  حزب تودهٔ ایران، حزب مبارزان پیگیر حقوق کارگران و زحمتکشان، حزب رزمندگان حقوق زنان، جوانان و دانشجویان، حزب پیکارگران ضد…

 • ۱۰۸۶

  هراس حکومت ولایی از گسترش مبارزات صنفی زحمتکشان مبارزه علیه خصوصی‌سازی ادامه خواهد داشت!

 • ۱۰۸۵

  راه جلوگیری از جنگ و تنش های خطرناک نظامی در منطقه مذاکره است!

 • ۱۰۸۴

  گذار از دیکتاتوری ولایی از مسیر اتحادِ عمل و همکاری نیروهای ملی و آزادی خواه ممکن است چرا با اتحادعملِ…

 • ۱۰۸۳

  بُن‌بست سیاست‌های حاکمیت با تغییرهای شکلی و انتخابات نمایشی گشوده نخواهد شد!

 • ۱۰۸۲

  لیبرالیسم سیاسی» وطنی و مبارزۀ با دیکتاتوری ولایی» چرا با اتحادعملِ فراگیر در جنبش سندیکایی زحمتکشان باید به‌مقابله با برنامه‌های…

 • ۱۰۸۱

  همگام با مبارزه علیه دیکتاتوری، با برنامه‌های خطرناک دولت ترامپ مبارزه باید کرد

 • ۱۰۸۰

  از توهم‌های شاه تا خیال‌بافی‌های خامنه‌ای نکاتی پیرامون اهمیت مبارزهٔ سازمان‌یافته و ضرورت احیای حقوق سندیکایی

 • ۱۰۷۹

  ریشهٔ بحران‌ها‌‌ و بن‌بست حکومت اسلامی در کجاست؟

 • ۱۰۷۸

  نمونه‌هایی از «تراژدی کمدی» در سایهٔ حاکمیت مطلق ولایت فقیه! چرا احیای حقوق سندیکایی وظیفه مبرم جنبش کارگری در شرایط…

دکمه بازگشت به بالا