آرشیو نامه مردم

 • ۱۱۰۹

  سونامی قریب‎ «الوقوع  بیکاری و فقر فراگیر و اهمیت «اقتصاد مردمی  

 • ۱۱۰۸

  حکومت ولایت فقیه توان بازتولید امکانات مادی و اعتبار نظری را ندارد! پیش به سوی گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری!  

 • ۱۱۰۷

  راه حل بحران‌های خطرناک کشورمان، نصیحت کردن به دیکتاتور نیست!  

 • ۱۱۰۶

  اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران: درفشِ پیکار برای استقلال ملّی، حکومتِ…

 • ۱۱۰۵

  از خامنه‌ای تا ترامپ: پاسخِ رهبران خودکامه به اعتراض مردم به بی‌عدالتی‌ اجتماعی-اقتصادی، تشدید اختناق و سرکوب است!  

 • ۱۱۰۴

  گفت‌وگوی‌ «نامهٔ‌ مردم» با رفیق علی خاوری، به ‌مناسبت صدمین سالگرد بنیادگذاری حزب کمونیست ایران و بیش از یک سده…

 • ۱۱۰۳

  دربارهٔ اتحاد عمل در راه تحقق هدف‌های مرحله‌یی تحوّل اجتماعی در ایران  چراییِ تداوم توطئه‌های امپریالیسم و دستگاه‌های امنیتی رژیم…

 • ۱۱۰۲

  اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به ‌مناسبت اوّل ماه مه، روز جهانی بزرگداشت مبارزهٔ تاریخی کارگران و زحمتکشان جهان…

 • ۱۱۰۱

  بحران همه‌گیری کرونا، و واقعیت‌های عینی نظام سرمایه‌داری در ایران و جهان  بازسازی ساختار سیاسی و کوچک شدن قاعدهٔ هِرَم…

 • ۱۱۰۰

  بحران همه‌گیریِ کرونا، و واقعیت‌های عینی زندگی توده‌های کار و زحمت  گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ‌ مرکزی حزب…

دکمه بازگشت به بالا