آرشیو نامه مردم

 • ۷۷۳

  بحران فزاینده رژیم، اوضاع خطرناک منطقه و چشم انداز های پیش رو

 • ۷۷۲

  اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی

 • ۷۷۱

  گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیته مرکزی حزب تودة ایران (مصوب پلنوم – مرداد ماه 1386)

 • ۷۷۰

  ضرورت تشدید مبارزه متحد برای آزادی فعالان کارگری، دانشجویی و زنان

 • ۷۶۹

  یورش ارتجاع به مبارزه جنبش مردمی برای دستیابی به پیشرفت، آزادی و عدالت اجتماعی به بهانه »انقلاب مخملی«

 • ۷۶۸

  ورشکستگی بیش از پیش سیاسی-اقتصادی دولت احمدی نژاد و تشدید سرکوب و خفقان!

 • ۷۶۷

  در راه فعالیت ثمر بخش سندیکایی

 • ۷۶۶

  اتحاد و همبستگی گردان های اجتماعی و ضرورت مقابله با برنامه های رژیم ارتجاعی

 • ۷۶۵

  ورشکستگی اقتصادی، فقر و محرومیت فزاینده »معجزه اقتصادی «دولت ارتجاع

 • ۷۶۴

  آزمون دشوار جنبش دانشجویی و نیروهای آزادی خواه کشور در مقابل تهاجمات فزاینده ارتجاع

دکمه بازگشت به بالا