یادمان

 • تصویر رفیق شهید محمد پورهرمزان

  رفیق شهید محمد پورهرمزان

  انقلابی برجسته و مترجم زبردست آثار لنین به زبان فارسی شهادت شهریور ۱۳۶۷ ‏- فاجعه ملی با اعدام خودسرانه رفیق…

 • تصویر رفیق شهید پاسدار ابوالفضل پورحبیب

  رفیق شهید پاسدار ابوالفضل پورحبیب

  ‏خوشا بهار بر آیندگان و گل‌چینان تیرباران ۸ فروردین ۱۳۶۷ نه آخرین شقایق این باغ ما را در فریادی بیابید…

 • تصویر رفیق شهید سرهنگ خلیل بینائی ماسوله

  رفیق شهید سرهنگ خلیل بینائی ماسوله

  راه گل‌های سرخ شهادت شهریور ۱۳۶۷ ‏- فاجعه ملی ‏هنگامی که در تیرماه ۱۳۶۷‏، رژیم خون‌ریز خمینی در پیش‌برد رویاهای…

 • تصویر رفیق شهید شاپور بیژنی

  رفیق شهید شاپور بیژنی

  صدفجوی جان بر کف شهادت شهریور ۱۳۶۷ ‏- فاجعه ملی «به دریای ژرف آنکه جوید صدف ‏ببایدش جان برنهادن به…

 • تصویر رفیق شهید ناخدا بیدگلی

  رفیق شهید ناخدا بیدگلی

  «باید دوباره از ریشه روئید!» شهادت شهریور ۱۳۶۷ ‏- فاجعه ملی حماسه‌ای که نظامیان عضو حزب توده ایران در زندان…

 • تصویر رفیق شهید منوچهر بهزادی

  رفیق شهید منوچهر بهزادی

  یک مبارز برجسته و یک انسان راستین شهادت شهریور ۱۳۶۷ ‏- فاجعه ملی ‏در هیئت تحریریه نامه مردم او را…

 • تصویر رفیق شهید محمد بهرامی‌نژاد

  رفیق شهید محمد بهرامی‌نژاد

  تیرباران ۷ ‏اسفند ۱۳۶۲ در شب ۷ ‏اسفند ماه ۱۳۶۲ ‏درِ ده سلول مرگ بر پاشنه چرخید. ده قهرمان توده‌ای…

 • تصویر رفیق شهید ابوالفضل بهرامی‌نژاد

  رفیق شهید ابوالفضل بهرامی‌نژاد

  تیرباران ۷ ‏اسفند ۱۳۶۲ زمانی که میهن ما و خلق‌های زحمتکش کشور ما اسیر سلطه اهریمنی رژیم سر سپردهٔ پهلوی…

 • تصویر رفیق شهید رئوف بلدی

  رفیق شهید رئوف بلدی

  سربلند باش مادر! پسرت یک قهرمان بود شهادت شهریور ۱۳۶۷ ‏- فاجعه ملی «نه، هیچ شگفت نبود.» ‏«نه هیچ ناگهانی…

 • تصویر رفیق شهید عباس بستاره

  رفیق شهید عباس بستاره

  انسانی رنجدیده، مبارزی پرشور شهادت شهریور ۱۳۶۷ – فاجعه ملی رفیق عباس بستاره ‏در سال ۱۳۳۸ ‏چشم به گیتی گشود…

دکمه بازگشت به بالا